Zending & evangelisatie

Hoofd, Hart & Handen

Vanuit de Hervormde gemeente van Renswoude is het initiatief ontstaan het programma Way of Hope in Kosovo te ondersteunen. Dit programma heeft als doel mensen in dit gebied in aanraking te brengen met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Door ons te verbinden aan de gemeente in Kosovo, ondersteunen we het werk van evangelist Loli. We doen dit in samenwerking met de gemeente Ochten.

De ondersteuning is tweeledig.
Allereerst door elkaar te bemoedigen en een persoonlijke band op te bouwen. Dit doen we oa door belangrijke gebeurtenissen met elkaar te delen, voor elkaar te bidden en elkaar te bezoeken. O.a. door een georganiseerde jongerenreis naar Kosovo.
Daarnaast is financiële steun nodig. Wij ondersteunen diverse projecten zoals de bijbelschool voor jongeren of ondersteuning van arme gezinnen in de regio door middel van voedselpakketten. Meer informatie hierover vindt je op de HHH projecten pagina of onder onze maandelijkse nieuwsupdates.

De inkomsten komen voort uit een tweetal collectes per jaar en een aantal acties. Om continuïteit te waarborgen zoeken we meer donateurs. Hartelijk dank voor je steun!

Word donateur Steun eenmalig

 

Youth Alpha

Ben je op zoek naar antwoorden op levensvragen? Ben jij benieuwd naar de inhoud van het christelijk geloof? Wil jij God (beter) leren kennen? Dan is Alpha Youth iets voor jou. Het is voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar. We komen 10 x bij elkaar op een vaste avond in de week en halverwege deze 10 weken is er ook een speciaal weekend die we doorbrengen op een andere locatie.
De avonden beginnen om 19.00 uur met een gezellige warme maaltijd en daarna komt er een praatjesmaker wat vertellen over het thema van die avond. Na het praatje gaan we hierover in kleine groepjes met elkaar in gesprek en is er ruimte om jouw vragen te stellen. De avond is om 21.00 uur afgelopen (met een eventuele uitloop van een half uur). De locatie is sommige jaren in Rehoboth, maar ook soms op Ravenhorsterweg 4, bij Gerda en Roelof van den Brandhof, in een hiervoor ingerichte schuur met een gezellige houtkachel en knusse hoekjes.
Contactpersoon: Marry Verkerk. Tel. 0343-481951 of 06-54990110;

Alpha Cursus

Is dit alles? Ben ik nou echt gelukkig? Wie ben ik en wat is de zin van mijn leven?
Een ieder wordt uitgedaagd om dat te komen ontdekken…

Elk najaar start er In Renswoude een Alpha-cursus. Tijdens deze cursus gaat men ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Alle vragen mogen gesteld worden en er wordt met elkaar nagedacht over verschillende inspirerende onderwerpen zoals: “Is er meer?”, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’.

De cursus is gratis en wordt gegeven op tien woensdagavonden en een kort weekend. De avonden starten om 19 uur met een warme maaltijd en worden gehouden in gebouw ‘Rehoboth’ Taets van Amerongenweg 80.
Kijk voor meer informatie over Alpha op www.alpha-cursus.nl of neem contact op met Rina van Essen, tel 06-20468595 of mail waar u/jij zich kan opgeven.

Hartelijk welkom!!

Interkerkelijke Evangelisatie Commissie

De interkerkelijke evangelisatie commissie is samengesteld uit leden van de Hervormde gemeente en van de Gereformeerde kerk. Ze heeft als taak de rand- en buitenkerkelijken in ons dorp met het evangelie te bereiken en de gemeenteleden toe te rusten in hun taak om te getuigen.

Zij voert deze taak o.a. uit door:
– Bezoeken van nieuwe inwoners van Renswoude.
– Het verspreiden van folders met Kerst, Pasen en Pinksteren.
– Het organiseren van evangelisatie activiteiten, o.a. de Vakantie Bijbel Week
(VBW) in de herfstvakantie en de Volkskerstzang.
– Zingen op Kerstmorgen en Paasmorgen.
– Openluchtdienst.
– Muzikale winterwandeling.
– Publiceren kerkdiensten op campings in het dorp.

Voorzitter: vacant
Secretaris: Jolanda Stomphorst, tel.: 06-14984092
Penningmeester: Henri Bakkenes, tel.: 06-52174501

De GZB / Zendingscommissie

Als hervormde gemeente van Renswoude zijn wij betrokken bij het werk van de GZB, die wereldwijd veel projecten ondersteunt. Vanaf 2016 ondersteunen wij via de GZB het zendingsechtpaar Aad en Dineke van der Maas, die in 2017 met hun zonen Jos en Chris zijn uitgezonden naar Albanië. Op verlof zijn zij meerdere keren in onze gemeente aanwezig geweest.
Vanwege de scholing van de jongens wonen we nu weer in Nederland. Aad woont nu afwisselend periodes in Albanië en Nederland.

De GZB wil de jonge, kleine protestantse-evangelische kerken (ong. 20.000 christenen) in Albanië en Kosovo ondersteunen en werkt daarvoor samen met diverse partnerorganisaties. Het is belangrijk dat visie en beleid ontwikkeld wordt. Bij de (vaak jonge) christenen is veel enthousiasme, maar de uitdaging is hen te helpen om verder te groeien in hun geloof. Toerusting en bemoediging voor de kerkleiders en gemeenteleden is belangrijk.
In Tirana geeft Aad les op een Bijbelschool. Samen met lokale partnerorganisaties is inmiddels een programma ontwikkeld voor de kerken om gemeenteleden en kerkleiders een steviger basis in hun geloof te geven. Er is ook aandacht voor de ontwikkeling van jeugdwerk en diaconaat in de lokale kerken. Omdat de kerkjes vaak erg klein en kwetsbaar zijn, gebeurt het namelijk regelmatig dat een kerk ophoudt te bestaan bv. door emigratie of interne conflicten. Hiervoor is het kerkenprogramma gestart. Dit programma maakt gebruik van de IZB-Focus materialen en heeft daarom de Albanese naam ‘Fokusi’ gekregen. www.fokusi.al/en. Inmiddels zijn er 12 gemeenten waaraan Aad verbonden is en waar de cursussen gegeven worden. Ook de gemeente van Lolli in Gjakova, waar onze gemeente contacten mee onderhoudt (via Hoofd, Hart en Handen), is een van die gemeentes.

Meer informatie is te vinden op www. gzb.nl/famvdmaas of neem gerust contact op met de commissie via .

Voorzitter: dhr. H.E.J. Meijer tel: 06-51161779
Secretaris: mevr. C. Nap tel 06-16640361
Penningmeester: mevr. D. Bac tel: 06-55376572
Lid: dhr. R. Cluistra tel. 06-22522788
Lid: mevr. J. Evers tel.: 06-22626441
Lid dhr. E. Lagerweij tel 06-30049412

5 gemeenten jongeren

‘De 5 Gemeenten’ is een samenwerkingsverband tussen de Hervormde gemeenten van Woudenberg, Renswoude, Ederveen, Lunteren en Scherpenzeel; http://www.5gemeenten.nl/ Samen wordt een gelijknamig kerkblad uitgegeven en worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jongeren. Eén van die activiteiten is een supergaaf 5G weekend, aan het begin van de herfstvakantie.

Sfeerimpressie: https://www.youtube.com/watch?v=gWZFFv8LYPc