Predikant & pastoraal medewerkers

Predikant

Ds. A. Schroten

De vraag ‘Wat is de taak van een pastoraal werker?’ wordt vaak gesteld. Het antwoord kan kort en krachtig worden weergegeven: herderlijke zorg. Maar ook dat antwoord kan nieuwe vragen opleveren.
Het woord pastoraal is afgeleid van het Latijnse woord pastor dat herder betekent. Een herder heeft veelal een concrete opdracht. Hij is verantwoordelijk voor zijn kudde.
Het pastoraat in de gemeente kan enigszins vergeleken worden met het beeld van een herder en zijn kudde. Toch is de vergelijking niet op alle fronten gelukkig gekozen.
Een herder is vaak een solist, hij gaat alleen op pad met zijn trouwe viervoeter en de kudde. Een pastoraal werker is juist onder de mensen. Hij ontmoet veel gemeenteleden en anderen.

De werkzaamheden van een pastoraal werker worden gekenmerkt door ontmoeting. Tijdens huisbezoeken, catechisatie, Bijbelkring, of gewoon op straat. Tijdens die ontmoetingen staan drie werkwoorden centraal: luisteren, liefhebben en spreken. Deze Bijbelse volgorde wordt genoemd in Deuteronomium 6: 4-9.
Het begint altijd bij luisteren. Luisteren naar de ander en de Ander. De God van Israël is immers de ‘Opperherder’. De HEERE geeft de opdracht om lief te hebben. Deze twee werkwoorden vormen de basis om uiteindelijk te spreken. Een andere volgorde is niet wenselijk. Het gebeurt al vaak genoeg dat mensen spreken voordat ze goed hebben geluisterd.

Onze taak is het heenwijzen naar de Goede Herder. In Johannes 10: 11 is de Goede Herder aan het woord. Jezus zegt dat Hij Zijn leven geeft voor Zijn schapen. Wat een verlossende boodschap!

Pastoraal medewerker

Ds. W.F. Jochemsen