Predikant & pastoraal medewerkers

Advertentie pastoraal medewerker

Vanwege het naderend vertrek van onze pastoraal medewerker zoekt de Hervormde Gemeente Renswoude een

PASTORAAL WERKER

De pastoraal werker zal met name actief zijn in het werkveld pastoraat (in de leeftijdscategorie 65+ legt hij bezoeken af, verricht hij crisispastoraat en leidt hij rouwdiensten) en in beperkte mate in het werkveld vorming en toerusting (catechese).
Bij afwezigheid van de predikant vervangt hij hem. Het bezit van preekbevoegdheid is een pré, om enkele diensten per jaar voor te gaan.
Het betreft een functie voor drie dagen per week (24 uur), met een voorlopige aanstellingstermijn van een jaar, met de mogelijkheid van verlenging. Honorering is volgens de richtlijnen van kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.
Onze gedachten gaan uit naar een hbo-er GPW, proponent theologie, of een (emeritus) predikant. Wij verwachten van u, dat u vanuit een levend geloof hartelijke contacten kunt leggen; dat u belijdend lid bent van de PKN en zich van harte verbonden weet met het gereformeerd belijden.
Nadere informatie over onze gemeente kunt u vinden op www.hervormdrenswoude.nl. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze predikant ds. A. Schroten op telefoonnummer 0318 701 774, of per email naar .
U kunt uw sollicitatie – voorzien van CV, motivatie en referenties – tot uiterlijk woensdag 6 januari 2021 zenden aan de scriba van de kerkenraad, dhr. H.H. Kieskamp, De Meent 42, 3927 GM Renswoude, of per email naar .

Predikant

Ds. A. Schroten

De vraag ‘Wat is de taak van een pastoraal werker?’ wordt vaak gesteld. Het antwoord kan kort en krachtig worden weergegeven: herderlijke zorg. Maar ook dat antwoord kan nieuwe vragen opleveren.
Het woord pastoraal is afgeleid van het Latijnse woord pastor dat herder betekent. Een herder heeft veelal een concrete opdracht. Hij is verantwoordelijk voor zijn kudde.
Het pastoraat in de gemeente kan enigszins vergeleken worden met het beeld van een herder en zijn kudde. Toch is de vergelijking niet op alle fronten gelukkig gekozen.
Een herder is vaak een solist, hij gaat alleen op pad met zijn trouwe viervoeter en de kudde. Een pastoraal werker is juist onder de mensen. Hij ontmoet veel gemeenteleden en anderen.

De werkzaamheden van een pastoraal werker worden gekenmerkt door ontmoeting. Tijdens huisbezoeken, catechisatie, Bijbelkring, of gewoon op straat. Tijdens die ontmoetingen staan drie werkwoorden centraal: luisteren, liefhebben en spreken. Deze Bijbelse volgorde wordt genoemd in Deuteronomium 6: 4-9.
Het begint altijd bij luisteren. Luisteren naar de ander en de Ander. De God van Israël is immers de ‘Opperherder’. De HEERE geeft de opdracht om lief te hebben. Deze twee werkwoorden vormen de basis om uiteindelijk te spreken. Een andere volgorde is niet wenselijk. Het gebeurt al vaak genoeg dat mensen spreken voordat ze goed hebben geluisterd.

Onze taak is het heenwijzen naar de Goede Herder. In Johannes 10: 11 is de Goede Herder aan het woord. Jezus zegt dat Hij Zijn leven geeft voor Zijn schapen. Wat een verlossende boodschap!

Pastoraal medewerkers

Ds. A.C. Kortleve

Ard Borsje

Vanaf 1 september 2014 ben ik werkzaam als pastoraal werker binnen de Hervormde gemeente van Renswoude. Mijn gebed is dat tijdens de ontmoetingen de drie werkwoorden centraal staan. Ik zie ernaar uit om u en jou te ontmoeten!