Kerkenraad & Jeugdraad

De kerkenraad bestaat uit de wijkouderlingen, de jeugdouderlingen, de ouderling/kerkrentmeesters, de diakenen, de scriba en de predikant. Het consistorie wordt gevormd door de wijdouderlingen, de jeugdouderlingen, de scriba en de predikant. De voltallige kerkenraad vergadert gewoonlijk elke eerste week van de maand. Het consistorie, de diaconie en de kerkrentmeesters hebben een zekere zelfstandigheid binnen de kerkenraad. Zij vergaderen ook apart.

Ouderlingen

Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor – met vorming en toerusting – dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.

Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat.

De jeugdouderlingen weten zich verantwoordelijk voor het jongerenbeleid van de kerk. Ze besteden ook aandacht aan de pastorale zorg voor jongeren. Als je daar behoefte toe voelt, neem dan vrijmoedig contact op met je jeugdouderling!

kijk voor meer info op de pagina ‘zorg voor elkaar’, of voor meer contactinformatie op de contact pagina.

Ouderling per wijk met de wijkindeling
Wijk 1 – Ouderling G.F.W. Molenaar
Catharina Mossellaan, Graaf van Bentheimlaan, Lauta van Aysmalaan, Pynssen van der Aalaan, Spikhorst, van Culemborglaan, van der Severderlaan, van Hamallaan, van Rijnesteinlaan.

Wijk 2 – Ouderling F.C. van Rijk
Baron Jan Karelhof, Baron Joosthof, Baron Maximiliaanhof, Dorpsplein, Duyst van Voorhoutweg, Oude Holleweg (tot Spikhorst), Taets van Amerongenweg, van Arckelweg, Van Deylweg, Vendelier.

Wijk 3 – Ouderling D.J. Bac
Biesbosserweg, Dashorsterweg, Groeperweg, Grote Fliertsedijk, Hopeseweg, Kooiweg, Oude Holleweg (na Spikhorst), Parallelweg, Ravenhorsterweg, Woudegge, Veenendaal/Overberg.

Wijk 4 – Ouderling C.H. van der Linden
Dorpsstraat (oneven nrs), Het Binnenveld, Kerkstraat, Nijborg, Utrechtseweg, van Reedeweg, Scherpenzeel/Woudenberg.

Wijk 5 – Ouderling J. van de Heetkamp
Arnhemseweg, Buursteeg, Daatselaarseweg, Dijkje, Dorpsstraat (even nrs), Emminkhuizerlaan, Schalm, Ubbeschoterweg, Veenweg, Ede, Ederveen.

Wijk 6 – Ouderling A. van Wolfswinkel
Barneveldsestraat, Bekerweg, de Hooge Hoek, Groot Overeem, Lindenhof, Meidoornlaan, Molenstraat, Prunushof, Sportparklaan, Wittenoordseweg, Lunteren.

Wijk 7 – Ouderling E.J. Hooijer
Beukenlaan, De Hokhorst, Dickerijst, Eikenlaan, Esdoornlaan, Kastanjelaan (1-10), Kwikstaartweide, Leeuwerikweide, De Kleine Meent, Lijsterbeslaan, Ruiterpad.

Wijk 8 – Ouderling J.W. Teeuw
de Meent, Elzenhof, Hazelaar, Overbosch.

Wijk 9 – Ouderling A. van Walderveen
Acacialaan, de Kweek, Kastanjelaan (vanaf 11), Platanenlaan, Wilgenlaan.

Wijk 10 – Ouderling G. Berkel
Beekweide, Graspieperweide, Gruttoweide, Kievitweide, Reigerweide, Scholeksterweide, Tuteluurweide, Watersnipweide.

Jeugdouderlingen
14- dhr. A.M. van Manen
14+ dhr. S.J. van Kranenburg

Diaconie

De diaconie vervult in de gemeente de dienst der barmhartigheid. Daarbij gaat het om ondersteuning van individuele gemeenteleden maar ook om projecten op het gebied van ouderenzorg, vrijwillige thuiszorg en hulpverlening aan projecten in binnen en buitenland.

kijk voor meer info op de pagina ‘zorg voor elkaar’, of voor meer contactinformatie op de contact pagina.

Diakenen
wijk 1&4   dhr. E. Bos
wijk 2&3   dhr. A.G. van Klompenburg
wijk 5&6   dhr. G.J. Veldhuizen
wijk 7&10 dhr. J. van de Hoef
wijk 8&9   dhr. M. Cluistra

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters verzorgen de ‘stoffelijke belangen’ van de gemeente. Dit omvat ondermeer uitgaven voor het in stand houden van de predikantsplaats, pastoraal medewerkers, kosters en organisten. Voorts het beheer van de Koepelkerk, Rehoboth en de pastorie. Daarnaast zijn er de afdrachten aan de bovenplaatselijke organen van de Hervormde Gemeente Renswoude.

kijk voor meer info op de pagina ‘zorg voor elkaar’, of voor meer contactinformatie op de contact pagina.

Ouderlingen-kerkrentmeesters
dhr. M.H. van Beek
dhr. A. van der Ham
dhr. T. van Laar
dhr. A.J. van Zanten

Lidmaat kerkrentmeesters
dhr. H.R. Bakkenes
dhr. H.J. Nap
dhr. D.A. Verbeek

Moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. De samenstelling van het moderamen wordt per jaar vastgesteld in de januari-vergadering van de kerkenraad, naast de predikant en de scriba worden er een ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester in gekozen. Het moderamen zorgt voor de voorbereiding van de kerkenraadsvergaderingen en de uitvoering van de genomen besluiten.

Moderamen
Voorzitter: dhr. J.W. Teeuw
Scriba: dhr. H.H. Kieskamp
Lid: dhr. J. van de Hoef
Lid: dhr. T. van Laar
Predikant: ds. A. Schroten

Jeugdraad

De jeugdraad werkt achter de schermen en heeft een coördinerende, ondersteunende en dienstverlenende taak ten behoeve van al het jeugdwerk en de catechese.
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen: predikant, pastoraal medewerker, de beide jeugdouderlingen, en een afvaardiging van de zondagsschool, de jeugdclubs, open jeugdwerk “de Basis” en jeugdvereniging “’t Zoeklicht”.
De jeugdraad werft donateurs om geld bijeen te brengen voor de bekostiging van het jeugdwerk in onze gemeente. U kunt zich als donateur opgeven bij (wordt nog bekend gemaakt).