WERVINGSCAMPAGNE

Omdat dit grote plan een project is voor en door de hele gemeente, zijn we een wervingscampagne gestart. Op verschillende manieren kunt u en jij bijdragen om dit Orgelwerk te verwezenlijken. Door middel van de getoonde brief, zijn zoveel mogelijk mensen benaderd.
Als u dit prachtige plan mee wilt realiseren, maar geen brief ontvangen, nodigen we u ook van harte uit om mee te doen. Dit kan door uw gift over te maken naar:
Rabobank-rekening NL96RABO0355119110 t.n.v. Hervormd Gemeente Renswoude.
Of uw/jouw keuze uit de brief te mailen naar dit mailadres
Ook als u de brochure wilt ontvangen, kunt u deze opvragen via de getoonde mail.

Wervingsbrief Toelichting wervingsbrief
Voorbeeld acceptgiro