Nieuws

Nieuws

Tijdens de vorderingen van de bouw, zullen we hier informatie en foto’s met u en jou delen.

Update 8 - 10 november 2021

Op maandag 8 november 2021 is begonnen met de demontage van het orgel.  Dit vraagt concentratie en inzet van medewerkers onder leiding van de heer Dolf van Mense Ruiter.

Update 13 oktober 2021

Het contract met de orgelbouwer, Mense Ruiter, is op 30 september 2021 getekend.

Op de website van de orgelbouwer wordt het nieuws vermeld: Opdracht voor een nieuw orgel voor de Koepelkerk in Renswoude

Update 2 juli 2021

Graag informeren we u verder over de vorderingen van de vernieuwing van ons orgel in de Koepelkerk. Na het bekendmaken van de plannen, zijn we nu twee maanden bezig om financiële draagkracht te vragen voor dit plan. Hoewel we er bij de start er zeer zeker van bewust waren dat er hoge kosten gemoeid zijn met dit plan, zijn we verwonderd over de grote betrokkenheid en bereidwilligheid. Ondanks het forse benodigde bedrag, is de uitgewerkte optie de meest duurzame van alle voorstellen. We hopen dat met dit plan er voor meerdere generaties een geweldig instrument in de Koepelkerk zal komen te staan. Alle andere opties van restauratie en groot onderhoud bleken maar voor een heel tijdelijke periode zinvol te zijn.
Bij het schrijven van deze kopij, staat de teller al op ruim € 315.000,-. In overleg met de kerkrentmeesters lijkt het ons zeer verantwoord om bij een stand van € 400.000,- de officiële opdracht te gaan verstrekken. Het duurt dan nog minimaal 1,5 jaar voordat het project is afgerond. Het resterende bedrag hopen we de komende jaren dan vanuit fondsen (bedragen pas definitief bekend in de loop van 2021), acties en eventueel een renteloze lening te kunnen voldoen. Op deze manier blijft het hele project financieel zelfstandig en drukt niet op de begroting van onze Hervormde Gemeente.
Zoals u begrijpt, hopen we zo spoedig mogelijk te komen tot het bedrag van € 400.000,-. Om daarvoor nog de benodigde € 85.000,- bij elkaar te krijgen, zijn we ook een sponsoring actie onder de bedrijven van Renswoude gestart. Nu duidelijk is hoe groot het draagvlak onder dit plan is, en ook bekend is wat we op korte termijn nog tekort komen, zijn er wellicht mensen en/of bedrijven die nu (extra) mee willen helpen om de komende maand tot opdracht over te kunnen gaan. Graag komen we dan met u in contact. Dat kan door een gift over te maken naar: NL96 RABO 0355119110 t.n.v Hervormde Gemeente Renswoude, maar zeker ook door in gesprek te komen met een kerkrentmeester of orgelcommissielid. Stuur hiervoor een mail naar of bel: A.J. van Zanten (kerkrentmeester): 0318-573037 of J.W. Teeuw (orgelcommissie): 0318-575812
Onze hartelijke dank voor alle ruimhartige steun tot nu toe.