Nieuws

Nieuws


Tijdens de vorderingen van de bouw, zullen we hier informatie en foto’s met u en jou delen.

Update Orgelbouw 14 - 13 april 2024

Update Orgelbouw 13 - 27 maart 2024

Update Orgelbouw 12 - 6 maart 2024

Update Orgelbouw 11 - 24 februari 2024

Update Orgelbouw 10 - 5 oktober 2023

Op 5 oktober werd er doorgewerkt. De timelapse laat de opbouw verder zien.

Update Orgelbouw 9 - 4 oktober 2023

De eerste contouren worden zichtbaar. Hieronder in een timelapse het resultaat van één dag werken, op 4 oktober j.l.

Update Orgelbouw 8 - 18 augustus 2023

Bazuin 16vt in wording! De pijpen krijgen nog iets teveel wind, waardoor ze nog wat wiebelen bij de aanspraak. Wordt nog aan gewerkt.

Update Orgelbouw 7 - 28 juli 2023

Nieuws van de orgelcommissie (overgenomen uit De 5 Gemeenten)
In een vorige editie van de kerkbode hebben we gemeld dat de eerste onderdelen van het orgel al in de kerk liggen. De afgelopen twee maanden is er hard gewerkt. Op dit moment zijn alle nieuwe metalen orgelpijpen gereed, is de oude windlade van het Hoofdwerk gerestaureerd en aangepast, en zijn de details van het mechaniek, de klavieren en de registertrekkers uitgewerkt.

In mei hebben we nog aangegeven dat een deel van het orgel (de pedaal- en balgkast met windlade en pedaalpijpen) voor de zomervakantie geplaatst zou worden. Dit is nu uitgesteld tot september. Voor een belangrijk register, de Bazuin 16, is besloten om de 27 schalbekers (waarvan de langste ongeveer 5,5 meter is) van hout te maken in plaats van de oorspronkelijk geplande metaallegering van lood en tin. Het vervaardigen van de bewerkelijke houten bekers kost de orgelmaker aanzienlijk meer uren.

Deze zomer wordt in de werkplaats al begonnen met het op de juiste klank brengen van de vele honderden pijpen, of zoals dat in vaktermen heet: voorintoneren. Hierdoor is er al veel voorbereidend werk gedaan, zodat de afwerking van de klank sneller kan verlopen wanneer de pijpen in de Koepelkerk moeten klinken.

De definitieve klank van het orgel wordt volledig afgestemd op de kerkruimte. Elke pijp en elk pijpje wordt aangepast om optimaal samen te klinken met alle andere pijpen. Ook wordt er geluisterd naar hoe het geluid zich in de ruimte verspreidt en wordt weerkaatst. Het huidige orgelfront boven de kansel vormt hierbij echter een obstakel. Voordat de laatste afstemming van het orgel begint, moet dit worden verwijderd zodat het geluid vrij de achterliggende kerkmuur kan bereiken. Daarom wordt het front (meubel en pijpen) te koop aangeboden, met de hoop dat het nog een derde leven krijgt. Het front is oorspronkelijk gemaakt in 1920 voor de Hervormde Kerk in Oud-Loosdrecht en staat sinds 1977 in onze kerk. Geïnteresseerden kunnen meer informatie verkrijgen bij Wilfred Folmer, lid van de orgelcommissie, via of 06 81477012.

Nu zijn er heel veel woorden te wijden aan alle technische details van de bouw van het orgel, maar u wilt natuurlijk ook wel eens wat zien. Daarom zal er vanaf volgende week een blog op www.koepelkerkorgel.nl verschijnen waarin we verslag doen van de totstandkoming van dit bijzondere instrument, zowel in woord als in beeld.

Update Orgelbouw 6 - 20 juli 2023

De eerste tonen beluisteren? Dat kan.

Update Orgelbouw 5 - 15 juli 2023

Update Orgelbouw 4 - 12 juni 2023

Update Orgelbouw 3 - 17 maart 2023

Update Orgelbouw 2 - 7 februari 2023

Update Orgelbouw 1 - 19 januari 2023

Update 8 - 10 november 2021

Op maandag 8 november 2021 is begonnen met de demontage van het orgel.  Dit vraagt concentratie en inzet van medewerkers onder leiding van de heer Dolf van Mense Ruiter.

Update 30 september 2021

Het contract met de orgelbouwer, Mense Ruiter, is op 30 september 2021 getekend.

Op de website van de orgelbouwer wordt het nieuws vermeld: Opdracht voor een nieuw orgel voor de Koepelkerk in Renswoude

Update 2 juli 2021

Graag informeren we u verder over de vorderingen van de vernieuwing van ons orgel in de Koepelkerk. Na het bekendmaken van de plannen, zijn we nu twee maanden bezig om financiële draagkracht te vragen voor dit plan. Hoewel we er bij de start er zeer zeker van bewust waren dat er hoge kosten gemoeid zijn met dit plan, zijn we verwonderd over de grote betrokkenheid en bereidwilligheid. Ondanks het forse benodigde bedrag, is de uitgewerkte optie de meest duurzame van alle voorstellen. We hopen dat met dit plan er voor meerdere generaties een geweldig instrument in de Koepelkerk zal komen te staan. Alle andere opties van restauratie en groot onderhoud bleken maar voor een heel tijdelijke periode zinvol te zijn.
Bij het schrijven van deze kopij, staat de teller al op ruim € 315.000,-. In overleg met de kerkrentmeesters lijkt het ons zeer verantwoord om bij een stand van € 400.000,- de officiële opdracht te gaan verstrekken. Het duurt dan nog minimaal 1,5 jaar voordat het project is afgerond. Het resterende bedrag hopen we de komende jaren dan vanuit fondsen (bedragen pas definitief bekend in de loop van 2021), acties en eventueel een renteloze lening te kunnen voldoen. Op deze manier blijft het hele project financieel zelfstandig en drukt niet op de begroting van onze Hervormde Gemeente.
Zoals u begrijpt, hopen we zo spoedig mogelijk te komen tot het bedrag van € 400.000,-. Om daarvoor nog de benodigde € 85.000,- bij elkaar te krijgen, zijn we ook een sponsoring actie onder de bedrijven van Renswoude gestart. Nu duidelijk is hoe groot het draagvlak onder dit plan is, en ook bekend is wat we op korte termijn nog tekort komen, zijn er wellicht mensen en/of bedrijven die nu (extra) mee willen helpen om de komende maand tot opdracht over te kunnen gaan. Graag komen we dan met u in contact. Dat kan door een gift over te maken naar: NL96 RABO 0355119110 t.n.v Hervormde Gemeente Renswoude, maar zeker ook door in gesprek te komen met een kerkrentmeester of orgelcommissielid. Stuur hiervoor een mail naar of bel: A.J. van Zanten (kerkrentmeester): 0318-573037 of J.W. Teeuw (orgelcommissie): 0318-575812
Onze hartelijke dank voor alle ruimhartige steun tot nu toe.