Kosovo

Ondersteun onze acties

Help mee en ondersteun ons financieel. Dit is -ANBI verantwoord- en kan via een eenmalig betaalverzoek, via automatisch incasso of handmatig naar rekeningnummer: NL26RABO0382492315 tnv Hervormde Gemeente Renswoude. Hartelijk dank voor je steun!

Wordt donateur Steun eenmalig

 

Paasactie

Op zaterdag 27 maart, de dag voor palmzondag, zal de lekkernij Haantjespik verkocht worden op het dorpsplein. De verkoop zal geheel corona-proof plaatsvinden; u kunt dus wel kopen/ betalen en meenemen maar helaas niet ter plaatse nuttigen.

De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de allerarmsten in Kosovo die naast corona ook getroffen zijn door overstromingen als gevolg van hevige regenval en waar de evangelist Loli zorg draagt dat de middelen bij de juiste mensen terecht zullen komen.

Wij hopen u dan ook te ontmoeten op het dorpsplein, de verkoop is er van 10 tot 16 uur.
 

Over onze projecten

Geloofs-opbouw en toerusting
Ten behoeve van de geloofsopbouw en toerusting stellen we Bijbels beschikbaar en dragen we bijvoorbeeld bij aan studies van een aantal gemeenteleden op de Bijbelschool. Ook ondersteunen we de wekelijkse eredienst door bijv. het betalen van huur voor de accommodatie en financiële zorg voor de muzikale begeleiding. Ook het jeugdwerk krijgt aandacht, van kinderbijbels tot zomerkamp.

Noodhulp
Door het bergachtige karakter en de ligging van Kosovo komen aardverschuivingen en overstromingen helaas veelvuldig voor. Juist de armen -die het weinige wat ze bezitten hierdoor ook nog eens kwijtraken- zijn hiervan de dupe. Vaak is een financiële bijdrage van €50 al voldoende voor bijv. kleding en laarzen of tijdelijk levensonderhoud in dit soort onverwachte situaties.

Voedselpakketten
Sinds de Corona-uitbraak is er in Kosovo een voedseltekort bij een groot aantal arme gezinnen. Veel mensen zijn dagloners en hebben in deze periode dus bijna geen inkomen meer. Voor maar €25 kunnen we een gezin twee weken van voedsel voorzien.
 

Nieuwsberichten

Maandelijks verschijnt een nieuwe update over het werk dat we mogen doen voor de gemeente van Loli in Kosovo. Bekijk hier onze recente nieuwsberichten of volg ons op Facebook.
 

Over Hoofd, Hart en Handen

Vanuit de Hervormde Gemeente van Renswoude is het initiatief ontstaan het programma Way of Hope in Kosovo te ondersteunen. Dit programma heeft als doel mensen in dit gebied in aanraking te brengen met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Door ons te verbinden aan de gemeente in Kosovo, ondersteunen we het werk van evangelist Loli. We doen dit in samenwerking met de Hervormde Gemeente van Ochten.

De ondersteuning is tweeledig: Onze Gemeente en de Gemeente in Kosovo bemoedigen elkaar door een persoonlijke band op te bouwen. Dit doen we o.a door belangrijke gebeurtenissen met elkaar te delen, voor elkaar te bidden en elkaar te bezoeken.
Daarnaast is financiële steun nodig voor diverse projecten met de focus op geloofsopbouw, toerusting en noodhulp. De financiële middelen komen voort uit een aantal collectes en acties via de beide gemeentes. De grootste bijdrage ontvangen we echter via giften en van vaste donateurs.

Neem voor vragen contact met ons op via

Wordt donateur Steun eenmalig