Kosovo

Ondersteun onze acties

Help mee en ondersteun ons financieel! Word donateur van Hoofd, Hart en Handen en steun kansarme gezinnen met een maandelijks bedrag. Vanuit de Way of Hope church in Kosovo zijn er volop projecten in voorbereiding waarvoor nog onvoldoende middelen beschikbaar zijn om ze op te starten. 100% van uw bijdrage komt ten goede aan de projecten, omdat dit initiatief door vrijwilligers wordt gerund.

Op een andere manier doneren en uw steun laten blijken? Met een eenmalige donatie kunt u ons ook steunen. Dit is -ANBI verantwoord- en kan via een eenmalig betaalverzoek, via automatisch incasso of handmatig naar rekeningnummer: NL26RABO0382492315 tnv Hervormde Gemeente Renswoude. Hartelijk dank voor uw steun!

Word donateur Steun eenmalig

 

Over onze projecten

Geloofs-opbouw en toerusting
Ten behoeve van de geloofsopbouw en toerusting stellen we Bijbels beschikbaar en dragen we bijvoorbeeld bij aan studies van een aantal gemeenteleden op de Bijbelschool. Ook ondersteunen we de wekelijkse eredienst door bijv. het betalen van huur voor de accommodatie en financiële zorg voor de muzikale begeleiding. Ook het jeugdwerk krijgt aandacht, van kinderbijbels tot zomerkamp.

Noodhulp
Door het bergachtige karakter en de ligging van Kosovo komen aardverschuivingen en overstromingen helaas veelvuldig voor. Juist de armen -die het weinige wat ze bezitten hierdoor ook nog eens kwijtraken- zijn hiervan de dupe. Vaak is een financiële bijdrage van €50 al voldoende voor bijv. kleding en laarzen of tijdelijk levensonderhoud in dit soort onverwachte situaties.

Voedselpakketten
Sinds de Corona-uitbraak is er in Kosovo een voedseltekort bij een groot aantal arme gezinnen. Veel mensen zijn dagloners en hebben in deze periode dus bijna geen inkomen meer. Voor maar €25 kunnen we een gezin twee weken van voedsel voorzien.

Nieuwsberichten

Maandelijks verschijnt een nieuwe update over het werk dat we mogen doen voor de gemeente van Loli in Kosovo. Bekijk hier onze recente nieuwsberichten of volg ons op Facebook.

Over Hoofd, Hart en Handen

Vanuit de Hervormde Gemeente van Renswoude is het initiatief ontstaan het programma Way of Hope in Kosovo te ondersteunen. Dit programma heeft als doel mensen in dit gebied in aanraking te brengen met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Door ons te verbinden aan de gemeente in Kosovo, ondersteunen we het werk van evangelist Loli. We doen dit in samenwerking met de Hervormde Gemeente van Ochten.

De ondersteuning is tweeledig: Onze Gemeente en de Gemeente in Kosovo bemoedigen elkaar door een persoonlijke band op te bouwen. Dit doen we o.a door belangrijke gebeurtenissen met elkaar te delen, voor elkaar te bidden en elkaar te bezoeken.
Daarnaast is financiële steun nodig voor diverse projecten met de focus op geloofsopbouw, toerusting en noodhulp. De financiële middelen komen voort uit een aantal collectes en acties via de beide gemeentes. De grootste bijdrage ontvangen we echter via giften en van vaste donateurs.

Neem voor vragen contact met ons op via

Word donateur Steun eenmalig