ORGELWERK KOEPELKERK

Op deze site vindt u de actuele informatie over de plannen en vorderingen van het Orgelwerk in onze prachtige Koepelkerk. In de afgelopen jaren is er uitvoerig onderzoek gedaan naar de staat en herkomst van ons huidige orgel. Op basis hiervan is gewerkt aan een plan om met al het goede materiaal dat nog in het orgel aanwezig is een nieuw orgel te construeren dat nauw aansluit bij het oorspronkelijke eerste orgel dat tot 1937 in de Koepelkerk heeft gestaan. In de bijgevoegde brochure kunt u de onderzoeken en uitgewerkte plannen in woord en beeld bekijken.
Graag brengen we hierbij ook de wervingscampagne van harte onder de aandacht. Alleen met voldoende financiële steun kunnen we met elkaar dit Orgelwerk tot stand brengen.
Maandelijks zal de actuele financiële stand getoond worden (ook de toezeggingen van particulieren, subsidies en fondsen worden hierin meegenomen).
Als er nieuws is tijdens het bouwproces, houden we u met foto’s en informatie blijvend op de hoogte.

Help mee en ondersteun ons financieel. Dit is -ANBI verantwoord- en kan via eenmalig betaalverzoek of door de QR-code te scannen.