Catechisatie

Vanaf eind september tot eind maart hopen we wekelijks met de jeugd en jongeren uit onze gemeente in gebouw “Rehoboth” samen te komen, om rond de open Bijbel met elkaar te zingen, te bidden, te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan over wie God is, wie Hij voor ons wil zijn en over alles, wat met het geloof te maken heeft.

Aanvang nieuwe seizoen
De eerste bijeenkomsten, die vooral in het teken staat van kennismaking, zullen zijn D.V. op:
Voor groep 7 en 8 van de basisschool: maandag 25 september, voor de 12-15 jarigen: dinsdag 26 september en voor de 16+ jongeren: maandag 25 september
We zien met jullie uit naar een fijn en leerzaam seizoen!
Een hartelijke groet van Ard Borsje.

 

Groep 7 en 8 van de basisschool

Als jij in groep 7 of 8 van de basisschool zit, ben je hartelijk welkom op maandagmiddag in de grijze zaal van “Rehoboth”.
De leerlingen van groep 7 worden om 15.45 uur verwacht en de leerlingen van groep 8 om 16.30 uur. Zorgen jullie, dat jullie op tijd zijn? Dan kunnen we ook op tijd beginnen!
Onder leiding van onze pastoraal medewerker Ard Borsje verdiepen jullie je in de kennis van de Bijbel. Wat staat er eigenlijk in het Woord van God? En wat is de boodschap daarin voor mij?
Jullie gebruiken daarbij het boekje ‘On Track’ deel 2, over het OudTestament.
Tijdens de catechisatie-les gaat de catechisatiebus rond. De inhoud daarvan is voor een goed doel.

 

Catechisatie 12-15 jarigen

Ben jij in de leeftijd tussen 12 en 15 jaar (dus zit jij in de 1e of volgende klas van het voortgezet onderwijs), dan ben jij op dinsdagavond hartelijk welkom in gebouw “Rehoboth”. Je wordt om 18.55 uur (uiterlijk!) in de grote zaal verwacht, waar je samen met de andere catechisanten plaatsneemt. Aan de hand van de methode “Follow Me” staan we stil bij verschillende onderwerpen, die met de Bijbel en het geloof in God te maken hebben. De inleiding op het thema vindt plaats aan de hand van een powerpoint-presentatie. Daarna gaan jullie in groepjes uiteen en praten jullie samen met jullie mentor(en) dieper over het thema door. Aan het eind (om 20.00 uur) wordt in de groepjes afzonderlijk met gebed geëindigd en is het catechisatie-uur afgelopen. Natuurlijk is er daarna nog volop ruimte om nog wat na te praten of voor een persoonlijk gesprek.
Aan het begin van de catechisatie-les wordt een collecte gehouden, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

 

Catechisatie 16+

De jongeren van 16 jaar en ouder worden hartelijk uitgenodigd voor de 16+ catechisatie, die in het nieuwe seizoen door Ard Borsje geleid zal worden. De catechisatie vindt wekelijks plaats op maandagavond van 19.30-20.15 uur in de grijze zaal van “Rehoboth”. Aan de hand van verschillende thema’s, die ook door jullie zelf worden aangedragen, gaan jullie met elkaar in gesprek over allerlei vragen die met het geloof(sleven) te maken hebben. Na afloop is er alle gelegenheid om met elkaar verder door te praten.