Catechisatie

Vanaf de opening van het winterwerk tot ongeveer eind maart hopen we wekelijks met de jeugd en jongeren uit onze gemeente in gebouw “Rehoboth” samen te komen, om rond de open Bijbel met elkaar te zingen, te bidden, te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan over wie God is, wie Hij voor ons wil zijn en over alles, wat met het geloof te maken heeft.

Aanvang nieuwe seizoen
De eerste bijeenkomsten zullen zijn D.V. op:
Voor groep 7 en 8 van de basisschool: donderdag 22 september 2022 van 16.30 uur – 17.15 uur.
Voor de 12 t/m 15 jarigen: dinsdag 20 september 2022 van 19.00 uur – 20.00 uur.
Voor de 16+ jongeren: maandag 19 september 2022 van 19.30 uur – 20.15 uur.

We zien met jullie uit naar een fijn en leerzaam seizoen!

Groep 7 en 8 van de basisschool

Als jij in groep 7 of 8 van de basisschool zit, ben je hartelijk welkom op dondermiddag in de grijze zaal van “Rehoboth”.
Jullie worden om 16.30 verwacht. Zorgen jullie, dat jullie op tijd zijn? Dan kunnen we ook op tijd beginnen!
Onder leiding van onze pastoraal medewerker ds. Jochemsen verdiepen jullie je in de kennis van de Bijbel. Wat staat er eigenlijk in het Woord van God? En wat is de boodschap daarin voor mij?
Jullie gebruiken daarbij het boekje ‘On Track’ deel 2, over het OudTestament.
Tijdens de catechisatie-les gaat de catechisatiebus rond. De inhoud daarvan is voor een goed doel.

Catechisatie 12-15 jarigen

Ben jij in de leeftijd tussen 12 en 15 jaar (dus zit jij in de 1e of volgende klas van het voortgezet onderwijs), dan ben jij op dinsdagavond hartelijk welkom in gebouw “Rehoboth”. Je wordt om 19.00 uur (uiterlijk!) in de grote zaal verwacht, waar je samen met de andere catechisanten plaatsneemt. Aan de hand van de methode “Leer & Leef” staan we stil bij verschillende onderwerpen, die met de Bijbel en het geloof in God te maken hebben. De inleiding op het thema vindt plaats aan de hand van een powerpoint-presentatie. Daarna gaan jullie in groepjes uiteen en praten jullie samen met jullie mentor(en) dieper over het thema door. Aan het eind (om 20.00 uur) wordt in de groepjes afzonderlijk met gebed geëindigd en is het catechisatie-uur afgelopen. Natuurlijk is er daarna nog volop ruimte om nog wat na te praten of voor een persoonlijk gesprek.
Aan het begin van de catechisatie-les wordt een collecte gehouden, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Catechisatie 16+

De jongeren van 16 jaar en ouder worden hartelijk uitgenodigd voor de 16+ catechisatie. De catechisatie vindt wekelijks plaats op maandagavond van 19.30-20.15 uur in de grijze zaal van “Rehoboth”. Aan de hand van verschillende thema’s, die ook door jullie zelf worden aangedragen, gaan jullie met elkaar in gesprek over allerlei vragen die met het geloof(sleven) te maken hebben. Na afloop is er alle gelegenheid om met elkaar verder door te praten.