Bijbelstudie

Bijbelkring

De Bijbelkring komt één keer in de twee weken op woensdagavond in de grote zaal in Rehoboth bijeen.

De Bijbelkring is bedoeld voor gemeenteleden van alle leeftijden, die graag samen met anderen naar het Woord van God luisteren en daarover met elkaar in gesprek willen gaan. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur.

Naast de trouwe leden zijn ook nieuwe leden hartelijk welkom!
We zien uit naar een leerzaam en zegenrijk seizoen. Tot ziens op de Bijbelkring!

Bijbelstudiekring

Wij zijn een groep gemeenteleden, die met elkaar een Bijbelgedeelte leest en zich daarin verdiept.
Eerst lezen we samen het Bijbelgedeelte, daarna wordt het tekst voor tekst besproken. Wat staat hier; wat wordt er mee bedoeld; wat betekende het voor de mensen over wie het gaat, in hun tijd; wat betekent het voor ons nu: voor ons persoonlijk en voor onze gemeente.
Al luisterend naar de Bijbel en naar elkaar leren we iets meer begrijpen van wat God ons in het Bijbelgedeelte wil zeggen. Het onderlinge meeleven en de verbondenheid met de gemeente heeft een belangrijke plaats; daarom is er altijd voorbede voor elkaar en voor de gemeente.
De kring is op maandagavond, 2x per maand, van 20.15 tot 22.00 uur, in de crèchezaal van Rehoboth. De planning van de avonden is als volgt: 17 februari; 2 en 16 maart.
Dit seizoen zijn we gestart met de bespreking van het boek Openbaring.

Graag willen we geïnteresseerde gemeenteleden uitnodigen voor de bijbelstudiekring. U kunt zo binnenlopen op een van de kringavonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adriaan van Walderveen, tel. 0318-573258; e-mail:

Huisbijbelkring

Wij zijn een groep van ongeveer 15 mensen van allerlei leeftijden en achtergronden. Het doel van de avond is om ons te verdiepen in de Bijbel en zo meer te leren over onze God en Zijn plan met ons mensen en zo opgebouwd en versterkt te worden in geloof en daad. Daarnaast is het goed om als een klein stukje gemeente elkaar beter te leren kennen en met elkaar mee te leven.
De derde maandag in de maand vanaf oktober tot mei ontmoeten we elkaar bij iemand thuis.
Dit jaar willen we met elkaar meer leren over de Heilige Geest. We gaan het boekje “De gereedschapskist van de Heilige Geest van ds. M.M.van Campen” hierbij gebruiken. De inleidingen van de avonden worden gedaan door verschillende kringleden.

De avonden staan gepland op 16 okt, 20 nov, 18 dec, 15 jan, 19 febr, 19 mrt, 16 april .
Voor meer informatie: Drieka Bac, tel. 0318-301162 of en Betsie Tinholt.

Huisbijbelkring ‘de uitdaging’

Deze kring is ontstaan uit de eerste 2 Alpha-cursussen en is na de Vervolg-alpha (2 jaar) als huis-Bijbelkring verder gegaan.
Het doel van deze kring is door verdieping in de Bijbel, God (de drie-eenheid) beter te leren kennen en daardoor groeien in geloof, hoop en liefde.
In overleg met de kringleden wordt een Bijbelstudie-boekje uitgekozen.

We komen maandelijks bij elkaar op de 2e donderdag van de maand. Telkens heeft een ander kringlid de leiding
Degene die de leiding heeft probeert de kern van het te behandelen gedeelte te vinden. Vervolgens worden de vragen die in het boekje staan behandeld.

Er wordt van hart tot hart gesproken en streven ernaar om naar elkaar opbouwend bezig te zijn.

Contactpersoon: Evert Jan Hooijer. Tel 574130; e-mail:

Follow Up

In het afgelopen seizoen kwamen de belijdenisgroepen bijeen op de kring Follow Up. Deze kring is bedoeld als vervolg op de belijdeniscatechisatie/ openbare belijdenis. Aan de hand van het boekje “Vriendschap met God” van ds. L.M. Vreugdenhil gaan we dieper in op verschillende thema’s, die op het geloof(sleven) betrekking hebben.
De nieuwe belijdende leden volgen deze kring twee jaar, waarna zij (naar wij hopen) zich aansluiten bij één van de vele huisbijbelkringen.

De kring Follow Up komt één keer in de maand samen in “Rehoboth”.

’t Voetspoor

Na eerst de Belijdeniscatechisatie gevolgd te hebben en daarna twee jaar Follow Up zijn we dit jaar een nieuwe kring begonnen.

Elke tweede dinsdag van de maand ontmoeten we elkaar bij iemand thuis. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. We behandelen eerst nog de laatste drie hoofdstukken van het boekje Vriendschap met God” van ds. L.M. Vreugdenhil. Daarna willen we een nieuw boekje uitzoeken.

De kring komt bijeen op D.V.: 12 jan, 9 feb, 8 mrt, 12 apr, 10 mei.

Voor meer informatie, Jolanda van Ede, tel. 0318-572388, .