Kringwerk

Koffiemorgen

Op de 2e dinsdagmorgen van de maand ontmoeten we elkaar bij iemand thuis.
We drinken gezellig koffie, zingen en bidden met en voor elkaar.
Eèn van de deelnemers houdt een inleiding.
Dit seizoen gaan we verder met de 1e brief aan Korinthe, hoe leven we als christenvrouwen in deze tijd, welke keuze’s maken we, hoe gaan we met elkaar om en hoe kunnen we elkaar steunen en bemoedigen.
Het is fijn en bemoedigend om met vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden te praten over wat God in ons leven kan betekenen.

Voor info: Betsie Tinholt tel: 0318-572795 of .
Ons groepje bestaat uit 11 personen, er kan nog meer bij, hartelijk welkom.

Avondgebed

Het gebed wordt nogal eens vergeleken met de longen van een mens.
Nu is het met de longen zo dat ze wel gebruikt moeten worden, om als mens te kunnen functioneren. Er moet ademgehaald worden willen we kunnen leven
Het gebed wordt ons door God zelf aangereikt om als mens en als gemeente naar Zijn wil te kunnen Leven. Men zou kunnen zeggen: ‘zonder bidden, geen zuurstof, geen Leven met God.

De leden van de gebedskring komen op maandagavond tweewekelijks bij elkaar.
De gebedskring is vrij toegankelijk en we vinden het fijn als mensen zich aansluiten bij de kring, al is het maar voor een enkele keer.
We streven ernaar om telkens bij een ander gemeentelid het avondgebed te houden.
Dit om eventuele onbekendheid of schroom weg te nemen.
We beginnen om 20.30 uur met het zingen van een aantal liederen uit op toonhoogte.
Vervolgens wordt er door één van de leden een korte overdenking gehouden.
Hierna verzamelen we gebedspunten. Dit kan alles zijn wat ons op het hart ligt, persoonlijk, de familiekring, de gemeente en de wereld. Vervolgens gaan we in gebed de kring rond en mag een ieder hardop zijn gebed uit spreken, maar dat hoeft niet. Als de kring rond is gebeden kijkt de gebedsleider of alle ingebrachte gebedspunten aan de orde zijn geweest, waarna we gezamenlijk afsluiten met het Onze Vader.
Hierna zingen we nog een lied en rond 21.30 uur sluiten we af.

De datums en plaats van gebed staan telkens in het kerkblad.
Contactpersoon: Ina Hooijer tel. 574130 of .

Jonge VrouwenKring

Als vrouwen zijn wij op zoek naar verbinding. De vrouwenkring biedt daarom een veilige plek waar we onze gedachten en ervaringen met elkaar kunnen delen. Hoe we als christen in het leven staan en de bijbel voor ons een kompas kan zijn. Dit jaar willen we dat doen aan de hand van een boekje dat gaat over het leven van de profeet Elisa.
We heten alle vrouwen tot en met de leeftijd van 50 jaar van harte welkom!

We zullen samenkomen van 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur in Rehoboth, op woendag of donderdag avond.
De eerste avond zal zijn op D.V. 21 september.

Heb je vragen of wil je even contact leggen? Bel of app ons dan!
Nelline van Kranenburg: 06-36331112
Karin van Garderen: 06-23191198
Laura de Bruin: 06-83549097

Seniorenmiddag

Gedurende het winterseizoen is er in principe iedere laatste donderdagmiddag van de maand een ontmoeting van en voor ouderen in gebouw Rehoboth, aanvang om 14:30 uur. Er wordt begonnen met een bijbelgedeelte dat op eenvoudige wijze wordt uitgelegd. Na de pauze is er, ofwel een ontspannend, ofwel een leerzaam onderwerp aan de orde.

het Anker

Hallo 20-30’tiggers,

Wij nodigen jou uit om met ons een nieuwe seizoen in te gaan van Het Anker, opvolger van ‘t Zoeklicht. Het Anker is een teken van redding, Zoals het scheepsanker in de bodem van de zee houvast vindt en het schip op de woelige zee daarboven vasthoudt, zo willen wij ons vastklampen aan God. De zekerheid dat we gered worden is een sterk en betrouwbaar anker in ons leven.
Hoe gaat het er praktisch uitzien?
Eens in de drie weken willen wij op een zondagavond na de kerk (rond 20.00 uur) bij elkaar komen bij iemand thuis, waarbij de eerste avond op 24 september 2023 zal zijn. Per seizoen behandelen we een thema, vanuit een boekje. We sluiten de avond af onder het genot van een hapje en een drankje.
Lijkt jou dit wat en wordt je hier enthousiast van? Super, dat zijn wij namelijk ook! Dan zien we je heel graag!

Voor meer informatie kun je contact op nemen met Henriëtte; 0614115265.

het Kompas

Aangepaste kring “Het Kompas”
Deze kring voor anders begaafden vanaf 16 jaar komt elke oneven week op dinsdagavond van 19.15 uur tot 20.30 uur in gebouw Rehoboth bij elkaar om te luisteren naar een Bijbelverhaal, te zingen, met elkaar te praten en spelletjes te doen.

Contactpersoon is Mw. Hetty van Maanen tel: 0318 572060

Three 16

Deze naam was vorig seizoen nieuw. Het is de naam van een groep mensen die één seizoen bij elkaar is gekomen. Binnenkort hopen we opnieuw bij elkaar te komen. De samenstelling van de groep zal weer anders zijn dan vorig jaar.
De getallen drie en zestien verwijzen naar de tekst met de woorden die Jezus uitsprak tegenover Nicodemus. In het derde hoofdstuk van het Bijbelboek Johannes wordt het gesprek weergegeven. Een indrukwekkende dialoog tijdens een indrukwekkend tijdstip. En juist die woorden vormen de naam voor een nieuwe groep.
Alle jongeren van 19 jaar of ouder die nog geen belijdenis hebben gedaan, zijn van harte welkom bij Three16. Neem je vrienden en/of vriendinnen mee! We verwachten zowel ‘ex-16+ catechisanten’ als jongeren die niet zo vertrouwd zijn met de kerk en/of het geloof.
We komen één keer in de drie weken bij elkaar. De avond begint om 20.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De koffie en thee staan klaar in de Blauwe zaal van Rehoboth.
De eerste avond is gepland D.V. op 25 september. De andere avonden: 23 oktober, 13 november, 4 december, 8 januari, 29 januari, 19 februari en 19 maart.