Geloofsopvoeding

Na de doopcatechese zijn er op dit moment 4 kringen geloofsopvoeding.
Deze kringen bestaan uit ouders die een kind of meerder kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie hebben waar desbetreffende kring zich op richt. Elke leeftijd heeft zijn eigen specifieke ‘uitdagingen’ in de (geloofs)opvoeding, waarin we elkaar kunnen ondersteunen.

Hieronder volgt een globale indeling naar leeftijd:

Doopcatechese

De christelijke opvoeding van de kinderen in de gemeente is van groot belang. Om dit belang naar de ouders toe over te dragen worden de ouders uitgenodigd om deel te nemen aan 3 avonden rond de doop van hun kind(eren), waarin de doop en het belang van geloofsopvoeding vanuit deze doop centraal staan.
Deze doopcatechese vindt in de regel plaats telkens als er 6 ouderparen gedoopt hebben of waarvan bekend is dat ze willen gaan dopen. Op de laatste avond worden de ouders uitgenodigd zich aan te sluiten bij een kring geloofsopvoeding.

Geloofsopvoedingskring (0-4 jaar)

Deze kring wil beginnen met hoe jij als ouder in het leven en in het geloof staat. Van daaruit willen we met elkaar de opvoeding van onze nog kleine kinderen handen en voeten geven. Met jou als ouder als voorbeeld. Wat wil je overbrengen en hoe doe je dat. De kring komt 5 keer bij elkaar tijdens het winterseizoen op een met elkaar te bepalen avond.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gerlinda van Ginkel, of
Karin Grosfeld,

Salomo - Geloofsopvoedingskring (2-6 jaar)

Je bent christen en je wilt jouw kind gelovig opvoeden. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe bid je met kinderen? Wat kun je bespreken met jouw peuter of kleuter? Met elkaar gaan we op zoek naar antwoorden op die vragen en ontdekken wat de Bijbel zegt over opvoeden. Geloofsopvoeding, je hoeft het niet alleen te doen. We ontmoeten elkaar ongeveer 7 keer tijdens het winterseizoen, steeds op de laatste dinsdag van de maand. We starten in september.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gerina van de Brink, , 0649028310
Of Neline den Boer, , 0640297124

Kring Joy - Geloofsopvoeding (4-12 jaar)

Het doel van deze kring is jonge ouders te helpen bij de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Aan de hand van een boekje bespreken we de geloofsopvoeding van jonge kinderen. We leren van de Bijbel en van elkaar. Tijdens de periode van het winterwerk komt deze kring maandelijks bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. Dat wisselt dus. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Als jaarafsluiting organiseren we een gezellige middag, zodat de ouders ook elkaar als ouders bezig zien en elkaars kinderen leren kennen.
Contactpersoon: Marry Verkerk. Tel. 0343-481951 of 06-54990110;

Opvoedingskring (14-18 jaar)

Voor ouders met kinderen met kinderen tussen de 14 en 18 jaar. Ons doel is om samen als ouders te leren hoe we vanuit de Bijbel met onze kinderen kunnen ontdekken wat de weg is die God met hen wil gaan.
Het boek ‘De kansrijke jaren’ (P.D. Tripp) helpt ons door onderwerpen aan te reiken die we kunnen behandelen. Zomaar wat citaten uit dit boek:
‘In plaats van jaren van onbeheerste en nutteloze strijd zijn dit jaren van ongekende kansen.’
‘Het is de gouden eeuw van de opvoeding waarin je het zaad – wat je in hun leven hebt gestrooid – begint te oogsten. Een tijd waarin je je tiener kunt helpen zich de waarheid eigen te maken en hem of haar kunt voorbereiden op een productief leven als volwassene tot eer van God.’
‘Houd je tiener voor wat waardevol is en vertrouw dat God in zijn of haar hart een liefde tot de waarheid zal verwekken.’
We komen elke maand bij elkaar op dinsdagavond met een groep van zo’n 9 ouders.

Belangstellenden hartelijk welkom!