Catechese

Jeugdcatechese

Vanaf eind september tot eind maart hopen we wekelijks met de jeugd en jongeren uit onze gemeente in gebouw “Rehoboth” samen te komen, om rond de open Bijbel met elkaar te zingen, te bidden, te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan over wie God is, wie Hij voor ons wil zijn en over alles, wat met het geloof te maken heeft.

Meer informatie over de verschillende jeugdgroepen waaraan we catechisatie geven is te vinden onder Jeugd/Catechisatie

Belijdeniscatechese

De Heere roept ons op Hem te volgen, te dienen en Zijn Naam te belijden voor de mensen. Het is dan ook telkens bemoedigend, als jongeren en ouderen in de gemeente het verlangen hebben gekregen om zich verder te verdiepen in het Woord van God en zich te willen voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof.

Dat God Zijn gemeente bouwt en Zijn Koninkrijk uitbreidt, heeft Hij ons ook dit jaar op een bijzondere manier laten zien. Op zondag 9 april (Palmzondag) hebben zes oudere gemeenteleden in een volle Koepelkerk aan de Heere hun “ja’-woord gegeven. Ze hebben daarmee beleden, dat de Heere Jezus voor hen de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat ze Hem voortaan in hun leven willen volgen en dienen.

Ook in het nieuwe seizoen hoopt een aantal gemeenteleden de belijdeniscatechisatie te volgen.
Inmiddels waren tijdens de eerste bijeenkomsten op 28 en 29 augustus 11 personen aanwezig: één gaf zich op voor de belijdeniscatechisatie voor ouderen en tien voor de belijdeniscatechisatie voor jongeren. In overleg heeft die ene persoon als oudere zich bij de jongerengroep gevoegd.
Uiteraard hoop ik, dat anderen hun voorbeeld nog zullen volgen. Belijdenis doen is en blijft een persoonlijke zaak tussen u/jou en de Heere. Dat neemt niet weg, dat de Heere door Zijn Woord ons wil brengen tot de keuze, die ook Ruth in haar leven maakte. Zij beleed voor God en voor haar schoonmoeder: “Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God”.

Vanuit deze woorden van Ruth wil ik zeker ook de ouderen in de gemeente, die nog geen belijdenis hebben gedaan, oproepen om in gebed tot God te overwegen om de stap te maken naar de belijdeniscatechisatie.
Ter overweging geef ik u nog graag een deel van het berichtje uit de laatste “Koepelnieuws” door. Daarin blikt Hanneke Blankesteijn-van Zanten, één van de oudere belijdeniscatechisanten van vorig jaar, dankbaar terug op de belijdeniscatechisatie en het belijdenis- doen.
“Ik heb de afgelopen winterperiode, door zo samen met het Woord van God bezig te zijn, ervaren als een verrijking voor de groei van mijn geloof, waardoor het verlangen ontstond om daarvan te getuigen. We hebben als groep, Palmzondag 9 april 2017, als een heel bijzondere en indrukwekkende dag beleefd. Ik kijk met dankbaarheid terug op de mooie avonden met fijne gesprekken aan de hand van een boekje, met daarnaast ruimte voor gesprekken met diepgang van mens tot mens”.

Mochten er bij u/jou nog vragen zijn omtrent het volgen van de belijdeniscatechisatie of het doen van belijdenis, neem dan gerust contact op met mij op.

Contactpersoon: Ds. C. van de Scheur

Huwelijkscatechese

God wil ons huwelijk zegenen, want Hij heeft het zelf ingesteld.
Dat doet Hij o.a. door ons in de Bijbel te vertellen hoe Hij het huwelijk bedoeld heeft.
Het is één van Zijn mooiste gaven voor ons mensen. Getrouwd zijn is een feest.
Met die gave moeten we dan ook zuinig omspringen en we moeten niet vergeten de gebruiksaanwijzing te lezen.
Daar willen we dan ook in de 6 bijeenkomsten mee bezig zijn.
Vooral ook omdat het huwelijk sterk onder druk staat. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat je het lang met elkaar uithoudt en dat je samen een goede relatie hebt.
We geloven dat het geloof in de Heere Jezus Christus het fundament vormt voor een goede relatie en een liefdevol huwelijk.
Een huwelijksrelatie waar Hij bij is mag levenslang feestelijk zijn, in mooie en moeilijke tijden.
We willen alle (pas) getrouwde stellen uitnodigen. De kring bestaat uit maximaal 6 stellen.
We hopen in het voorjaar van 2018 bij elkaar te komen.