Clubs

In 't kleine getrouw - zondagschool

De zondagsschool “In ’t kleine getrouw” komt wekelijks samen op zondagmorgen. Er wordt gewerkt met 3 groepen, de groepsindeling is als volgt:

Groep A: groep 1 en 2 van de basisschool
Groep B: groep 3 en 4 van de basisschool
Groep C: groep 5 en 6 van de basisschool

De kinderen van groep A en B worden om 9.30 uur in gebouw Rehoboth verwacht. Er wordt gebeden, gezongen en volgens een rooster een Bijbelverhaal verteld. Daarna worden verwerkingsopdrachten gemaakt of iets ter vrije keuze zoals kleuren, knippen en plakken.
De kinderen van groep C worden eerst in de kerk verwacht. Bij de collecte vertrekken zij onder begeleiding van de leidinggevende naar gebouw Rehoboth. Ook in deze groep horen de kinderen uit de Bijbel, wordt er gezongen, denken we samen na over wat we hoorden en sluiten we af met gebed.
Na afloop van de kerkdienst kunnen de kinderen van alle groepen bij gebouw Rehoboth opgehaald worden.
We leren de kinderen samen met de ouders elke maand een psalmvers aan. Dit staat vermeld in het kerkblad.
We streven ernaar zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen, om zo de boodschap van het evangelie aan hen over te brengen.
Op de zondagen waarop doop- en themadiensten worden gehouden is er geen zondagsschool. In het voorjaar is groep C één keer aanwezig als de viering van het Heilig Avondmaal wordt gehouden, de overige keren hebben alle groepen zondagsschool. Op de christelijke feestdagen wordt er geen zondagsschool gehouden. De kinderen worden dan in de kerk verwacht. In het kerkblad van de 5 Gemeenten staan de actuele data vermeld.
Contactpersoon is mevrouw A. Molenaar-Verbeek tel: 06-30848186

Immanuel - jeugdclub

We komen wekelijks samen in gebouw Rehoboth om samen te bidden, zingen en te luisteren naar een Bijbelverhaal, waarna we hier dieper op in gaan door middel van een verwerking. Het tweede deel van het clubuur vullen we creatief of met een spel in. Natuurlijk is er tussendoor tijd om gezellig wat te drinken.

Club is er voor alle kinderen. Ook kinderen die niet (zo vaak) naar de kerk gaan, zijn van harte welkom! Deelname is gratis.

We starten dit jaar in de week van 19 september 2022, en stoppen op 31 maart 2023. In de schoolvakanties is er geen club.

De clubtijden zijn:
Maandagen van 17:45 –19:00 uur voor groep 5 van de basisschool.
Dinsdagen van 17:45 – 19:00 uur voor groep 4 van de basisschool.
Dinsdagen van 18:45 – 20:00 uur voor groep 7 van de basisschool.
Woensdagen van 18:30 – 19:45 uur voor groep 6 van de basisschool.
Vrijdagen in de even weken van 19.30 – 21.00 uur voor groep 8 van de basisschool en 1e jaars voortgezet onderwijs.

Mochten kinderen verhindert zijn op de avond van hun eigen leeftijdsgroep, dan kan in overleg met de leiding voor een andere clubgroep gekozen worden. Contactpersoon is mevrouw H. Quint, bereikbaar op 06-14115265.

de Basis - openjeugdwerk

Wie:
Iedereen die naar het voortgezet onderwijs gaat (ca. 12 t/m 17 jaar). Je mag je vriend of vriendin natuurlijk gewoon meenemen.

Wat:
Elke zaterdagavond komen we samen in de blauwe zaal in gebouw Rehoboth. De ene keer organiseren we een activiteit waarbij we weggaan (bijvoorbeeld gaan zwemmen, bowlen of lasergamen; € 5 pp), andere keren hebben we een activiteit in of rond Rehoboth. Daarnaast is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, gezellig te praten maar ook voor een potje tafeltennis, tafelvoetbal, darten enz.
Uiteraard nemen we wat te drinken en hebben we op z’n tijd een warme hap.

Waar & Wanneer:
Elke zaterdagavond van 19:30 tot 23:00 uur, in gebouw Rehoboth.
Kijk op www.facebook.com/basis.renswoude of op instagram de_basis_renswoude voor de geplande activiteiten en datums!
Contactpersoon is jeugdouderling S. van Kranenburg.

't Zoeklicht - jeugdvereniging


‘t Zoeklicht is dé ideale tijdsbesteding voor jongeren op hun zondagavond.
Welkom! Dat is iedereen zo tussen de 16 en 21 jaar. Of je nu werkt, in de school/studiebanken zit of ergens anders uithangt, op zondagavond is dit dé plek waar je zijn moet. Wij zijn een gezellige groep mensen die graag nadenkt, luistert, doet, bidt, praat, enz.
We komen één keer in de twee weken tussen ongeveer 20.00 en 21.30 uur bij elkaar in Rehoboth voor leuke ontmoetingen en serieuze gesprekken. Jouw inbreng is belangrijk, samen bekijken we waar we antwoord op willen hebben en zoeken we daarnaar in de Bijbel. En ook al vinden we het antwoord niet, dan is het zoeken daarnaar vaak al boeiend genoeg. Jezus geeft ons soms zo’n andere kijk op de zaak dat we daar voorlopig mee aan de slag kunnen.
Want: christen zijn doe je niet alleen in de kerk, maar bepaalt je hele leven.
Meer info? Spreek ons gerust aan of kom gewoon eens langs.
Contactpersoon: Henk-Jan van den Brink (06 48144643) en Anoek Zandsteeg (06 22028197) of via:

Vakantie Bijbel Week / TienerTour

In de herfstvakantie wordt van maandag t/m woensdag de Vakantie Bijbel Week gehouden in gebouw Rehoboth. Ieder jaar werken we met een thema aangeleverd vanuit de HGJB. We vertellen de kinderen elke morgen een Bijbelverhaal, zingen veel liedjes en kijken naar sketches. De poppenkast blijft elk jaar favoriet. Ook maken de kinderen elke dag een knutselwerkje of doen een spel passend bij het thema. We vertellen over Jezus en Zijn liefde voor ons. Hij wil er zijn voor ons allemaal!

De kinderen van groep 1 en 2 zijn welkom op maandag van 10.00u tot 12.30u.
De kinderen van groep 3 en 4 zijn welkom op dinsdag van 10.00 tot 12.30u.
De kinderen van groep 5 en 6 zijn welkom op woensdag van 10.00u tot 12.30u.
Op dinsdagavond is er een gezellige avond voor de tieners.

De zondag erna is er een afsluitdienst, waarin het VBW thema centraal staat. Hiervoor worden alle kinderen en hun familie en belangstellenden uitgenodigd.

Elk jaar weer kunnen we niet zonder de hulp van vele vrijwilligers, dus wilt u/ jij een ochtend, middag of avond komen helpen? Geef je dan op via het aanmeldformulier op de website of neem contact op met Tonky Kool, 06-13500580 of via email