Over de diensten

Algemeen

Als Hervormde Gemeente van Renswoude komen we iedere zondag twee keer samen in de monumentale Koepelkerk. De morgendienst begint om 9.30 uur, de avonddienst vangt aan om 18.30 uur.
Tijdens de ‘gewone’ erediensten lezen wij uit de Herziene Statenvertaling (HSV) en zingen wij ritmisch de psalmen in de berijming van 1773.
Vinden er bijzondere diensten plaats, waarbij gebruik gemaakt wordt van een gedrukte liturgie, dan worden naast de psalmen ook gezangen en vrije liederen gezongen.

De orde van de dienst tijdens de reguliere erediensten ziet er als volgt uit:

 • Orgelspel
 • Afkondigingen namens de kerkenraad door de volgens een rooster aangewezen ambtsdrager.
 • Voorzang
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Samenzang
 • Lezing van de Wet – uit Exodus 20 of Deuteronomium 5 – en de samenvatting door Jezus Christus (’s morgens) en Geloofsbelijdenis (’s avonds)
 • Samenzang
 • Gebed (om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest)
 • Schriftlezing
 • Inzameling van de gaven
 • Samenzang
 • Prediking
 • Samenzang
 • Gebed (dankgebed en voorbeden)
 • Samenzang
 • Zegen
 • Orgelspel

Bent u bij ons te gast

…dan wordt u bij de ingang van de kerk hartelijk welkom geheten door één van de zogenaamde ‘deurwachters ’. Hij kan u de nodige informatie over de gang van zaken tijdens de kerkdienst geven.
U kunt zelf vrij plaatsnemen in de kerk. Desnoods kan de koster u een geschikte plaats aanwijzen.
Mocht het nodig zijn, dan kunt u bij hem ook terecht voor een psalmbijbeltje.

Rondom de diensten

Zingen na de dienst
Eenmaal per 6 weken wordt na de avonddienst een aantal liederen gezongen door de aanwezige gemeenteleden. Het betreft één Psalm, twee liederen uit de bundel van Johannes de Heer en twee liederen uit de bundel van de HGJB. Als u/jij een lied graag gezongen wilt hebben, dan kunt u/jij dit doorgeven aan dhr. J.W. Teeuw, tel: 0318-575812, of aan dhr. A. Kool, tel: 0318-785027.

USB-sticks en DVD opnames
Wanneer u gedurende een kortere periode verhinderd bent om de kerkdiensten bij te wonen (bijv. door een ziekenhuisopname) kunt u de kerkdiensten toch beluisteren door middel van USB-stick. Deze handreiking duurt maximaal 3 maanden.
Indien nodig kan daarna verlenging worden aangevraagd. Contactpersoon is dhr. T. Nieboer, tel: 0318-512916.

De USB-sticks kunnen elke dinsdag van 18:00 uur tot 19:00 uur worden opgehaald en geruild. Het afhaaladres wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Het is ook mogelijk om een USB-stick van een kerkdienst te bestellen, bijvoorbeeld van doop-, trouw- en belijdenisdiensten. De USB-stick kosten € 5,00 per stuk.
Het afhaaladres wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Videoverbinding
Als er bij een dienst te veel mensen aanwezig zijn om in de kerk plaats te nemen, dan wordt er een videoverbinding gemaakt naar Rehoboth.

Kerkradio

Voor gemeenteleden die voor een periode niet in staat zijn om de kerkdiensten bij te wonen, is het mogelijk om te worden aangesloten op de kerkradio. Ongeveer 40 gemeenteleden zijn op deze wijze met de erediensten verbonden.
Contactpersoon is dhr. H. Meyer, tel: 06-51161779.

Ringleiding
Het kerkgebouw beschikt over een ringleiding ten behoeve van slechthorenden. Informatie hierover bij de koster.
Radio-uitzending

Met regelmaat wordt er een kerkdienst vanuit de Koepelkerk op de lokale radiozender ”Midland FM” uitgezonden. Deze is te beluisteren op 105.6 FM in de ether en op 107.0 FM op de kabel, en wekelijks op de website/luister live of via kerkdienstgemist.nl

Kinderoppas
Op zondagmorgen (en daarnaast ook op bid- en dankdag) is er in gebouw Rehoboth kinderoppas tijdens de kerkdienst, zodat ouders de dienst kunnen bijwonen. De aanvangstijd is circa 9:15 uur, om 09:30 uur begint de kerkdienst. De kinderoppasdienst bestaat uit twee groepen: een groep voor kinderen van 0 en 1 jaar en een groep voor kinderen van 2 en 3 jaar. Tijdens de kinderoppasdienst kunnen de jongste kinderen spelen met speelgoed dat past bij hun leeftijd. Met de oudere kinderen worden liedjes gezongen, zij kunnen luisteren naar een Bijbelverhaal en een bijpassende kleurplaat maken. Heeft u vragen over de kinderoppas, heeft u speelgoed of babyspullen die u ter beschikking wilt stellen of wilt u zich aanmelden als oppas-moeder, laat het dan even weten.

Contactpersoon is Laura de Bruin, tel: 06-83549097.