Clubs

In 't kleine getrouw - zondagschool

De zondagsschool “In ’t kleine getrouw” komt wekelijks samen op zondagmorgen. De aanvangstijd is 09:30 uur. Er wordt gewerkt met 3 groepen, de groepsindeling is als volgt:

Groep A: groep 1 en 2 van de basisschool
Groep B: groep 3 en 4 van de basisschool
Groep C: groep 5 en 6 van de basisschool

De kinderen van groep A en B worden om 9.30 uur in gebouw Rehoboth verwacht. Er wordt gebeden, gezongen en volgens een rooster een Bijbelverhaal verteld. Daarna worden verwerkingsopdrachten gemaakt of iets ter vrije keuze zoals kleuren, knippen en plakken.

De kinderen van groep C worden eerst in de kerk verwacht. Bij de psalm voor de preek vertrekken zij onder begeleiding van de leidinggevende naar gebouw Rehoboth.

Daar wordt volgens een rooster een Bijbelverhaal verteld, gezongen en een verwerking gedaan. Na afloop van de kerkdienst kunnen de kinderen van alle groepen bij gebouw Rehoboth opgehaald worden.

We leren de kinderen samen met de ouders elke maand een psalmvers aan.

We streven ernaar zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen, om zo de boodschap van het evangelie aan hen over te brengen.

Op de zondagen waarop doop- en themadiensten worden gehouden is er geen zondagsschool. In het voorjaar is groep C een keer aanwezig als de viering van het Heilig Avondmaal wordt gehouden, de overige keren hebben alle groepen zondagsschool. Op de christelijke feestdagen wordt er geen zondagsschool gehouden. De kinderen worden dan in de kerk verwacht. In het kerkblad van de 5 Gemeenten staan de actuele data vermeld.

Contactpersoon is mevrouw A. Verbeek tel.: 06-30848186

Immanuel - jeugdclub

We komen elke week samen in gebouw Rehoboth, waar we beginnen met gebed. Aan de hand van een methode van de HGJB, lezen we een Bijbelverhaal, waarna we hier dieper op in gaan door middel van een vertelling of een verwerking. Het 2e deel van elk clubuur vullen we op een creatieve manier in, door een knutselwerkje of een spel. Natuurlijk is er tussendoor tijd om even wat te drinken! Ook kinderen die niet (zo vaak) naar de kerk gaan, zijn van harte welkom.

De aanvangstijden zijn:

maandag 17:45 – 18:45 uur
groep 5 van de basisschool

dinsdag 17:45 – 18:45 uur
groep 4 van de basisschool

18:45 – 20:00 uur
groep 7 van de basisschool

woensdag 18:30 – 19:45 uur
groep 6 van de basisschool

vrijdag 19.30 – 21.00 uur
groep 8 van de basisschool en 1e jaars voortgezet onderwijs. (Deze groep heeft alleen club in de even weken).
Contactpersoon is mevrouw H. Quint tel.: 06-14115265

Vakantie Bijbel Week

Iedere herfstvakantie wordt van maandag tot en met woensdag de Vakantie Bijbel Week georganiseerd. De VBW wordt georganiseerd vanuit de Evangelisatie Commissie van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Renswoude. Ieder jaar werken we met een aansprekend thema aangeleverd vanuit de HGJB. Dit doen we door het vertellen van een bijbelverhaal/-studie, het zingen van liederen, het spelen van sketches, poppenkast en andere activiteiten, zoals knutselen of een spel. Aan de hand van het thema willen we vertellen over Jezus aan kinderen en tieners die er thuis van horen, maar ook juist aan hen die er niet bij worden groot gebracht.

Dit jaar wordt de VBW gehouden op 19-21 oktober met als thema voor de kinderen ‘De Bouwplaats’.

De kinderen (groep 1 t/m 6) zijn maandag- tot en met woensdagmorgen welkom van 9.30-11.30 uur, de tieners (groep 7, 8 en voortgezet onderwijs) op maandag en dinsdagavond van 19.00-21.15 uur en woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Op woensdagavond sluiten we om 19.00 uur gezamenlijk af met een leuk programma. Ook ouders en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom. Alles vindt plaats in gebouw Rehoboth.

Voor meer informatie: www.vbwrenswoude.nl.

de Basis - openjeugdwerk

Wie:
Iedereen die naar het voortgezet onderwijs gaat (ca. 13 t/m 17 jaar). Je mag je vriend of vriendin natuurlijk gewoon meenemen.

Wat:
Elke zaterdagavond komen we samen in de blauwe zaal in gebouw Rehoboth. De ene keer organiseren we een activiteit waarbij we weggaan (bijvoorbeeld gaan zwemmen, bowlen of lasergamen; € 5 pp), andere keren hebben we een activiteit in of rond Rehoboth. Daarnaast is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, gezellig te praten maar ook voor een potje tafeltennis, tafelvoetbal, darten enz.

Uiteraard nemen we wat te drinken en hebben we op z’n tijd een warme hap.

Waar & Wanneer:

Elke zaterdagavond van 19:30 tot 23:00 uur, in gebouw Rehoboth.

Kijk op www.facebook.com/ojw.debasis voor de geplande activiteiten en datums! (of neem contact op met jeugdouderling A. Kool)

't Zoeklicht - jeugdvereniging

‘t Zoeklicht is dé ideale tijdsbesteding voor jongeren op hun vrije zondagavond.

Welkom! Dat is iedereen zo tussen de 16 en 21 jaar. Of je nu werkt, in de school/studiebanken zit of ergens anders uithangt, op zondagavond is dit dé plek waar je zijn moet. Wij zijn een gezellige groep mensen die graag nadenkt, luistert, zingt, doet, bidt, praat, enz.

We komen één keer in de twee weken tussen ongeveer 20.00 en 22.00 uur bij elkaar in Rehoboth voor leuke ontmoetingen en serieuze gesprekken. Jouw inbreng is belangrijk, samen bekijken we waar we antwoord op willen hebben en zoeken we daarnaar in de Bijbel. En ook al vinden we het antwoord niet, dan is het zoeken daarnaar vaak al boeiend genoeg.

Want Jezus geeft ons soms zo’n andere kijk op de zaak dat we daar voorlopig mee aan de slag kunnen.

Want: christen zijn doe je niet alleen in de kerk, maar bepaalt je hele leven.

Meer info: jvzoeklicht@gmail.com (Steven van Kranenburg (06-83986782) en Anne Verbeek (06-30848186) of volg ons op Facebook. Tot kijk bij ‘t Zoeklicht!