Avonddienst

Op 22 april 2018 om 14:30, spreker: Ds. H.J. Donken

Afscheidsdienst

Lezing : 2 Thessalonicenzen 1
Tekst : 2 Thessalonicenzen 1 : 11, 12
“Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus.”

Weerklank 284
Psalm 138 : 1, 2
Psalm 79 : 7
Psalm 98 : 3, 4
Weerklank 78 : 1, 4, 5
Weerklank 356 (door Ds. en Mevr. Donken)
Weerklank 432