Avonddienst

Op 17 maart 2019 om 18:30, spreker: Ds. A. Schroten

Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal

Lezing: Markus 7 : 31 t/m 37
Tekst: Markus 7 : 36, 37

Weerklank 334
Psalm 25 : 3, 5
Psalm 25 : 7
Psalm 40 : 5
Psalm 71 : 5, 10
Tien Geboden des Heeren: 9
Weerklank 486