Avonddienst

Op 10 december 2017 om 18:30, spreker: Ds. H.J. Donken

2de Adventszondag

Lezing : Jesaja 21 : 1 t/m 12; Mattheüs 2 : 7 t/m 12
Tekst : Jesaja 21 : 11, 12

Weerklank 119
Lofzang van Zacharia : 1, 4
Psalm 89 : 3
Psalm 130 : 3, 4
Weerklank 111
Lofzang van Simeon : 2