Predikant & pastoraal medewerkers

Predikant

Er zijn predikanten, die achter hun naam de letters ‘V.D.M.’ gebruiken. Die letters vormen de afkorting van de Latijnse woorden Verbi Divini Minister, wat betekent: dienaar van het Goddelijke Woord. Daarmee is de roeping en taak van een predikant juist weergegeven.
Hij dient het Woord, dat wil zeggen: hij is het Woord van God onderdanig en staat in al Zijn werk dat Woord ten dienste. En hij bedient het Woord: hij weet zich door de Heere geroepen om dit Woord uit te leggen en te verkondigen, op en onder de kansel. Daarbij weet hij zich afhankelijk van en in staat gesteld door de Heilige Geest.

Sinds zondag 24 juni 2012 mag ik als predikant aan de Hervormde gemeente Renswoude verbonden én in haar midden werkzaam zijn. En dat op de manier, zoals hierboven beschreven: als dienaar van het Goddelijke Woord. In al mijn werkzaamheden in de gemeente – of dat nu is in de prediking of het kringwerk, in pastoraat of catechese – weet ik mij door de Heere geroepen om de blijde Boodschap van het Evangelie uit te dragen. En dat onder het krachtige motto van de apostel Paulus:”Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd”.
(I Korinthe 2: 2)

Contactgegevens:
Ds. H.J. Donken
Kerkstraat 1
3927 BR Renswoude
tel: (0318) 725244
Email: hjdonken@telfortglasvezel.nl

Pastoraal medewerkers

De vraag ‘Wat is de taak van een pastoraal werker?’ wordt vaak gesteld. Het antwoord kan kort en krachtig worden weergegeven: herderlijke zorg. Maar ook dat antwoord kan nieuwe vragen opleveren.
Het woord pastoraal is afgeleid van het Latijnse woord pastor dat herder betekent. Een herder heeft veelal een concrete opdracht. Hij is verantwoordelijk voor zijn kudde.
Het pastoraat in de gemeente kan enigszins vergeleken worden met het beeld van een herder en zijn kudde. Toch is de vergelijking niet op alle fronten gelukkig gekozen.
Een herder is vaak een solist, hij gaat alleen op pad met zijn trouwe viervoeter en de kudde. Een pastoraal werker is juist onder de mensen. Hij ontmoet veel gemeenteleden en anderen.

De werkzaamheden van een pastoraal werker worden gekenmerkt door ontmoeting. Tijdens huisbezoeken, catechisatie, Bijbelkring, of gewoon op straat. Tijdens die ontmoetingen staan drie werkwoorden centraal: luisteren, liefhebben en spreken. Deze Bijbelse volgorde wordt genoemd in Deuteronomium 6: 4-9.
Het begint altijd bij luisteren. Luisteren naar de ander en de Ander. De God van Israël is immers de ‘Opperherder’. De HERE geeft de opdracht om lief te hebben. Deze twee werkwoorden vormen de basis om uiteindelijk te spreken. Een andere volgorde is niet wenselijk. Het gebeurt al vaak genoeg dat mensen spreken voordat ze goed hebben geluisterd.

Onze taak is het heenwijzen naar de Goede Herder. In Johannes 10: 11 is de Goede Herder aan het woord. Jezus zegt dat Hij Zijn leven geeft voor Zijn schapen. Wat een verlossende boodschap!

Ard Borsje

Vanaf 1 september 2014 ben ik werkzaam als pastoraal werker binnen de Hervormde gemeente van Renswoude. De ontmoetingen vinden plaats tijdens catechisatie (12/13 jarigen en 17+), Follow Up, Bijbelkring, pastorale bezoeken, etc.

Mijn gebed is dat tijdens de ontmoetingen de drie werkwoorden centraal staan. Ik zie ernaar uit om u en jou te ontmoeten!