Zending & evangelisatie

Youth Alpha

Op één avond per week van 19.00 tot 21.00 uur is er in de schuur bij Gerda en Roelof van den Brandhof, Ravenhorsterweg 4 te Renswoude een groep jongeren (leeftijd 16 – 26 jaar) van harte welkom om te luisteren en te praten over de zingeving van het leven.
In overleg met de deelnemers wordt besproken op welke avond van de week we elke keer bij elkaar komen.

Dit jaar komen we op de maandagavond bij elkaar. De eerste avond is op D.V. 3 oktober. Het weekend staat gepland op 11, 12 en 13 november.

Elke cursusavond begint met een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er een inleiding van 15 minuten over de volgende onderwerpen:
Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus aan een kruis?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe kun je geloven?
Weekend met thema De Heilige Geest
Hoe kan ik het kwade weerstaan?
Hoe leidt God ons?
Hoe zit het met de kerk?
Geneest God vandaag nog?
Hoe nu verder?

Na de inleiding gaat de groep uiteen in kleine groepjes en wordt er in verschillende ruimtes onder het genot van een sapje en een knabbeltje over het onderwerp doorgesproken en kan iedereen zijn vragen kwijt. Elk groepje heeft z’n eigen gespreksleiders. Na afloop is er altijd de mogelijkheid om nog even door te praten.

Er zijn zoveel vragen, er is zoveel gebrokenheid en er zijn zoveel mensen, juist ook jongeren, die zo graag een beetje hulp zouden krijgen, alleen weten ze niet van wie …

Er is een Almachtige God die als een Vader houdt van de mensen. Wat is er nu mooier dan de jongeren te wijzen op deze Liefde, op deze altijd aanwezige Hulpbron.

We hopen elk jaar een Alpha Youth aan te kunnen bieden. Na de Alpha Youth kunnen de deelnemers zich (als ze willen) inschrijven voor een Vervolg Alpha Youth om elkaar als groep te blijven ontmoeten en nog verder te kunnen praten.

Opgeven kan via de Facebookpagina Alpha Youth Renswoude of via 06-54990110, of marryverkerk[at]gmail.com

 

Alpha cursus

Is dit alles? Ben ik nou echt gelukkig? Wie ben ik en wat is de zin van mijn leven?
Een ieder wordt uitgedaagd om dat te komen ontdekken…

Elk najaar start er In Renswoude een Alpha-cursus. Tijdens deze cursus gaat men ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Alle vragen mogen gesteld worden en er wordt met elkaar nagedacht over verschillende inspirerende onderwerpen zoals: “Is er meer?”, ‘Wie is Jezus?’en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’.

De cursus is gratis en wordt gegeven op tien woensdagavonden en een kort weekend. De avonden starten om 19 uur met een warme maaltijd. De eerste avond is op 9 september 2015 en wordt gehouden in gebouw ‘Rehoboth’ Taets van Amerongenweg 66.

Kijk voor meer informatie over Alpha op www.alpha-cursus.nl of neem contact op met Rina van Essen, tel 06-20468595 of mail rina.essen@gmail.com waar u/jij zich kan opgeven.

Hartelijk welkom!!

Interkerkelijke Evangelisatiecommissie

De interkerkelijke evangelisatiecommissie is samengesteld uit leden van de Hervormde gemeente en van de Gereformeerde kerk. Ze heeft als taak de rand- en buitenkerkelijken in ons dorp met het evangelie te bereiken en de gemeenteleden toe te rusten in hun taak om te getuigen.

Zij voert deze taak o.a. uit door:
– Bezoeken van nieuw ingekomenen.
– Het verspreiden van folders met Kerst, Pasen en Pinksteren.
– Het organiseren van evangelisatie activiteiten:
de Vakantie Bijbel Week (VBW) in de herfstvakantie (voor informatie: http://www.vbwrenswoude.nl/)
de Volkskerstzang.
– Het organiseren van een toerustingdienst in de beide kerken.
– Zingen op Kerstmorgen en Paasmorgen.
– Openluchtdienst.
Voorzitter dhr. B. van Ingen tel: 0342-415899
Secretaris mw. I. Dreschler tel: 0318-417429
Penningmeester dhr. W. van Wolfswinkel tel: 0318-571113

Zendingscommissie

De zendingscommissie heeft tot taak om de zending meer bekendheid te geven in de gemeente. De zendingscommissie onderhoudt contact met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), die zendingswerk namens de Hervormde gemeenten uitvoert.

Machiel en Erika Kommers zijn in april 2012 door de GZB vanuit de Protestantse Adventgemeente te Amersfoort uitgezonden naar Mexico.
Hun werk richt zich voornamelijk met het opzetten en uitbreiden van het diaconale progamma van de lokale kerk en de consultancy van CRISAC en’Centro Shalom’ een centrum voor drugs en alcoholverslaafden.
Voor verdere informatie: www.gzb.nl of www.facebook.com/kommersinmexico
Voorzitter dhr. H.E.J. Meijer tel: 06-51161779
Secretaris mw. C. Nap tel: 06-16640361
Penningmeester mw. D. Bac tel: 0318-301162
Lid mw. E. Donkelaar tel: 0318-573540
Lid dhr. E. Lagerweij tel: 06-30049412