Overig

Koffiemorgen

Op de 2e dinsdagmorgen van de maand ontmoeten we elkaar bij iemand thuis.
We drinken eerst koffie, daarna houdt èèn van de deelnemers een inleiding over de Psalmen. We gebruiken hierbij een boekje van Max Lucado.

Aan de hand van vragen, praten we hierover met elkaar.

Het is fijn en bemoedigend om zo op een doordeweekse morgen met vrouwen van allerlei leeftijden en met allerlei verschillende achtergronden te praten over God en wat Hij kan en wil beteken in ons leven.

Ons groepje bestaat uit 10 personen dus ER KAN NOG MEER BIJ!

Hartelijk welkom.

Voor meer informatie: Betsie Tinholt tel: 0318-572795 of betsie_tinholt@hotmail.com

Seniorenmiddagen

Voor allen, die zich tot de senioren van onze gemeente rekenen (en voor hen, die senior zijn, maar dat nog niet van zichzelf willen weten…) is er de maandelijkse seniorenmiddag. De middagen vinden plaats op donderdag. Naast de Advent/Kerst- en de Passie/Paasviering zijn er een aantal middagen met een speciaal programma.

In 2016 zijn dat de volgende middagen:

28 januari 2016
Na de pauze houden we onder leiding van ds. Donken een Bijbelse kwis en laat ds. Van den Brink ons de foto’s zien van ons dagje uit.

25 februari 2016
Anneke Methorst uit Woudenberg en Nel Appeldoorn uit Woerden zijn in ons midden en nemen ons mee in de 40- dagentijd en de Paascyclus: Op weg naar Pasen en Pinksteren. Wat betekent voor ons het toeleven naar Pasen? Tijdens deze middag die in het teken staat van Passie en Pasen worden meditatie en zang afgewisseld.

31 maart 2016
Onze gast is de heer H. van t Veld uit Veenendaal. Hij komt ons vertellen over de bekende boeken van schrijver W.G. van de Hulst.

28 april 2016
Deze middag krijgen we veel te zien en te horen over Stichting Merci Ships.

In mei 2016
Ons jaarlijkse uitje ter afsluiting

Elke seniorenmiddag wordt geopend met gebed en meditatie. Tijdens de pauze is er volop tijd om elkaar te ontmoeten.

Hebt u nog nooit de seniorenmiddagen bezocht? Stap dan gewoon eens binnen en maak een seniorenmiddag mee. De middagen beginnen om 14.30 uur en duren tot 16.15 uur. Zij worden gehouden in gebouw “Rehoboth”, Taets van Amerongenweg 66.

Indien u niet in staat bent om op eigen gelegenheid te komen, kunt u contact opnemen met Roel van Wolfswinkel, tel. 572618. Er wordt dan vervoer voor u geregeld.

De seniorenmiddagen worden ook rechtstreeks via de kerkradio uitgezonden. We zien ernaar uit u te ontmoeten.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Mevr. G. van Wolfswinkel-Donkelaar, tel. 572618
Mevr. J. Doest-van Drie, tel. 572364

Gospelkoor Candela

Even voorstellen: wij zijn gospelkoor Candela, een koor dat zingend wil getuigen van het Licht in deze wereld, Jezus Christus.

De liederen die wij zingen verhalen van Gods liefde voor ons mensen.
De naam ‘Candela’ is niet zomaar gekozen, want een Candela staat voor lichteenheid. Zoals een vuurtoren zijn licht verspreid over deze wereld, zo wil Candela zingen over het licht van deze wereld, de Heere Jezus Christus.

Wij repeteren op dinsdagavond van 20:15 tot 22:00 uur in gebouw Rehoboth. Bent u/jij nieuwsgierig geworden, loop dan gerust eens naar binnen of neem contact op met een van onze bestuursleden:

Voorzitter:         Jan van Essen  0343-482240
Penningmeester:     Henk Kramer  0318-574141
Secretaresse:       Jolanda Vlastuin  0342-422266
Bestuurslid:        Jetty de Vries  0318-573335
Bestuurslid:        Esther Hannisse  0318-573706

Het Kompas

Aangepaste kring “Het Kompas”
Deze kring voor verstandelijk gehandicapten vanaf 16 jaar komt elke twee weken op dinsdagavond van 19.15 uur tot 20.30 uur in gebouw Rehoboth bij elkaar om te luisteren naar een Bijbelverhaal, te zingen, met elkaar te praten en spelletjes te doen.

Contactpersoon is dhr. G. Steenbeek tel. 0318-574888

Ouderenkring

Gedurende het winterseizoen is er in principe iedere laatste donderdagmiddag van de maand een ontmoeting van en voor ouderen in gebouw Rehoboth, aanvang om 14:30 uur. Er wordt begonnen met een bijbelgedeelte dat op eenvoudige wijze wordt uitgelegd. Na de pauze is er, ofwel een ontspannend, ofwel een leerzaam onderwerp aan de orde.