Catechese

Binnenkort beginnen de catechisaties weer. Vanaf eind september tot eind maart hopen we wekelijks met de jeugd en jongeren uit onze gemeente in gebouw “Rehoboth” samen te komen, om rond de open Bijbel met elkaar te zingen, te bidden, te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan over wie God is, wie Hij voor ons wil zijn en over alles, wat met het geloof te maken heeft.

Groep 8 basisschool en 1e klas voorgezet onderwijs
Als jij in groep 8 van de basisschool of in de 1e klas van het voortgezet onderwijs zit, ben je hartelijk welkom op maandagmiddag in de grijze zaal van “Rehoboth”.

De leerlingen van groep 8 worden om 15.45 uur verwacht en de leerlingen van klas 1 V.O. om 18.30 uur. Zorgen jullie, dat jullie op tijd zijn? Dan kunnen we ook op tijd beginnen!
Onder leiding van onze pastoraal medewerker Ard Borsje verdiepen jullie je in de kennis van de Bijbel. Wat staat er eigenlijk in het Woord van God? En wat is de boodschap daarin voor mij?

Jullie gebruiken daarbij het boekje “Leer ons kennen” deel 1, over het Oude Testament.
Tijdens de catechisatie-les gaat de catechisatiebus rond. De inhoud daarvan is voor een goed doel.

Catechisatie 13-16 jarigen
Ben jij in de leeftijd tussen 13 en 16 jaar (dus zit jij in de 2e of volgende klas van het voortgezet onderwijs), dan ben jij op dinsdagavond hartelijk welkom in gebouw “Rehoboth”. Je wordt om 18.55 uur (uiterlijk!) in de grote zaal
verwacht, waar je samen met de andere catechisanten plaatsneemt. Aan de hand van de methode “Follow Me” staan we stil bij verschillende onderwerpen, die met de Bijbel en het geloof in God te maken hebben. De inleiding op het thema vindt plaats aan de hand van een powerpoint-presentatie. Daarna gaan jullie in groepjes uiteen en praten jullie samen met jullie mentor(en) dieper over het thema door.
Aan het eind (om 20.00 uur) wordt in de groepjes afzonderlijk met gebed geëindigd en is het catechisatie-uur afgelopen.
Natuurlijk is er daarna nog volop ruimte om nog wat na te raten of voor een persoonlijk gesprek.
Aan het begin van de catechisatie-les wordt een collecte gehouden, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Catechisatie 17+
De jongeren van 17 jaar en ouder worden hartelijk uitgenodigd voor de 17+ catechisatie, die in het nieuwe seizoen door de heer Ard Borsje geleid zal worden. De catechisatie vindt wekelijks plaats op maandagavond van 19.30-20.30 uur in de grijze zaal van “Rehoboth”. Aan de hand van verschillende thema’s, die ook door jullie zelfs worden aangedragen, gaan jullie met elkaar in gesprek over allerlei vragen die met het geloof(sleven) te maken hebben. Na afloop is er alle gelegenheid om met elkaar verder door te praten.

Aanvang nieuwe seizoen
De eerste bijeenkomsten, die vooral in het teken staat van kennismaking, zullen zijn D.V. op:
Voor groep 8 basisschool en klas 1 voorgezet onderwijs: maandag 28 september, voor de 13-16 jarigen: dinsdag 29 september en voor de 17+ jongeren: maandag 28 september

We zien met jullie uit naar een fijn en leerzaam seizoen!

Een hartelijke groet van Ard Borsje, ds. H.J. Donken én de mentoren Ria van den Brink, Ria van Zanten, Jeannette Donken, Harm-Jan, Leo Verkerk en Marry Verkerk (vaste invaller).

Belijdeniscatechese

De Heere roept ons op Hem te volgen, Hem te dienen en Zijn Naam te belijden voor de mensen. Het is dan ook telkens bemoedigend, als jongeren en ouderen in de gemeente het verlangen hebben gekregen om zich verder te verdiepen in het Woord van God en zich te willen voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof.

Inmiddels heeft een aantal jongeren en ouderen te kennen gegeven in het nieuwe seizoen de belijdeniscatechisatie te willen volgen. Uiteraard houdt het volgen van de belijdeniscatechisatie niet als vanzelf in, dat je aan het eind van het seizoen ook daadwerkelijk belijdenis doet. Belijdenis doen is en blijft een persoonlijke zaak tussen jou en de Heere. Dat neemt niet weg, dat de Heere door Zijn Woord ons wil brengen tot de keuze, die ook Ruth in haar leven maakte. Zij beleed voor God en voor haar schoonmoeder: ”Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God”.

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op maandag 14 september in Rehoboth. De belijdeniscatechisatie vindt wekelijks plaats op donderdagavond van 20.00-21.30 uur in Rehoboth.

Mochten er bij u/jou nog vragen zijn omtrent het volgen van de belijdeniscatechisatie of het doen van belijdenis, neem dan gerust contact op met ds. H.J. Donken, tel. 725244 of e-mail: hjdonken@telfortglasvezel.nl.

Huwelijkscatechese

God wil ons huwelijk zegenen, want Hij heeft het zelf ingesteld. Dat doet Hij o.a. door ons in de Bijbel te vertellen hoe Hij het huwelijk bedoeld heeft. Het is één van Zijn mooiste gaven voor ons mensen. Getrouwd zijn is een feest. Met die gave moeten we dan ook zuinig omspringen en we moeten niet vergeten de gebruiksaanwijzing te lezen.
Daar willen we dan ook in de 6 bijeenkomsten mee bezig zijn. Vooral ook omdat het huwelijk sterk onder druk staat. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat je het lang met elkaar uithoudt en dat je samen een goede relatie hebt.
We geloven dat het geloof in de Heere Jezus Christus het fundament vormt voor een goede relatie en een liefdevol huwelijk. Een huwelijksrelatie waar Hij bij is mag levenslang feestelijk zijn, in mooie en moeilijke tijden.

We willen alle (pas) getrouwde stellen uitnodigen. De kring bestaat uit maximaal 5 stellen.
We komen bij elkaar D.V. op: 12 oktober, 26 oktober, 2 november, 9 november, 16 november en 23 november.

Contactpersoon: Ard Borsje