Bijbelstudie & kringwerk

Bijbelstudiekring

Bijbelstudiekring
In het afgelopen winterseizoen hebben we met de Bijbelstudiekring de tweede helft van het Bijbelboek Zacharia besproken.

Zacharia is een van de twaalf kleine profeten. Hij leeft in Israёl, in de tijd na de terugkeer uit de ballingschap, ongeveer 500 jaar voor Christus.
Het is verrassend hoe sterk de profetieën betrokken zijn op de komst en het werk van de Heere Jezus en op het ‘laatste der dagen’. Sommige delen uit het boek Zacharia vinden we bijna letterlijk terug in de evangeliën en in het boek Openbaringen. Een deel van de profetieën is in vervulling gegaan, maar nog niet alle. Zacharia is een boek dat oproept tot gehoorzaamheid aan Gods Woord: horen en doen. Het is een boek van oordeel en van behoud: voor Israёl, voor alle volken, voor elk van ons in het bijzonder. Het is vooral een boek dat laat zien dat God alle macht heeft. De strijd tegen Zijn vijand, de satan, het kwaad, is Zíjn strijd. De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. (Zacharia 14:9A).

Veel hebben we geleerd, door eenvoudig de Bijbeltekst te volgen. En door met elkaar te praten over wat dit voor onszelf en voor onze gemeente betekent. Het is fijn, dat dit er is in het midden van onze gemeente. Vanuit dit bewustzijn doen wij op de kringavonden voorbede voor elkaar en voor de gemeente. Ook hebben we gespaard voor het project van de HGJB en zo € 159,45 bijeengebracht.

In het seizoen 2016 – 2017 hopen we met elkaar de brieven aan de Thessalonicenzen te bespreken. D.V. willen wij dat doen op de volgende dagen in 2016 op 3 en 17 oktober; 7 en 21 november; 12 december. In 2017 op: 9 en 23 januari; 6 en 20 februari; 6 en 20 maart. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adriaan van Walderveen, tel. 0318-573258; e-mail: a.vwalderveen@filternet.nl

Bijbelstudiekring 2
De Bijbelstudiekring komt op de tweede en vierde maandag van de maand bijeen van 20:30 uur tot 22:00 uur in gebouw Rehoboth. De kring leest en bestudeert een gedeelte uit de Bijbel.

Huisbijbelkring

Huisbijbelkring
Deze kring is ontstaan uit de eerste 2 alpha cursussen en is na de vervolg alpha (2jaar) als huis-Bijbelkring verder gegaan.

Het doel van deze kring is door verdieping in de Bijbel, God (de drie-eenheid) beter te leren kennen en daardoor groeien in geloof, hoop en liefde.

Het boekje geschreven door ds. Gert Hutten ‘zo verandert God jou ‘ wordt als leidraad gebruikt.

We komen maandelijks bij elkaar op de 2e donderdag van de maand. De datums zijn: 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei.
Degene bij wie de avond is heeft de volgende keer de inleiding op het onderwerp en de leiding over de avond.
Degene die de leiding heeft probeert de kern van het te behandelen gedeelte te vinden en daar verdieping bij te zoeken d.m.v. een preek of meditatie. Vervolgens worden op de kringavond de preek of meditatie voorgelezen en de vragen die in het boekje staan behandeld.

Er wordt van hart tot hart gesproken en streven ernaar opbouwend bezig te zijn. Contactpersoon: Evert Jan Hooijer. Tel 574130; e-mail: ejhooijer@zonnet.nl

Huisbijbelkring 2
Een keer in de maand op woensdagavond ontmoeten we elkaar bij iemand thuis. Wij zijn een groep van 15 mensen van allerlei leeftijden en achtergronden. Het doel van de avond is om ons te verdiepen in de Bijbel en zo meer te leren over onze God en Zijn plan met ons mensen en zo opgebouwd en versterkt te worden in geloof en daad. Daarnaast is het goed om als een klein stukje gemeente elkaar beter te leren kennen en met elkaar mee te leven.

We starten 14 oktober met het laatste hoofdstuk van ons boekje dat we vorig jaar gebruikten over God en Petrus. We besluiten dan gezamenlijk met welk onderwerp of bijbelboek we daarna verder gaan. De inleiding van de avond wordt gedaan door verschillende kringleden.

De vervolgavonden staan gepland op 6 januari, 3 februari, 2 maart., 6 april en 11 mei.

Voor meer informatie: Drieka Bac, tel. 0318-301162 of hcbac@live.nl

’t Voetspoor

Na eerst de Belijdeniscatechisatie gevolgd te hebben en daarna twee jaar Follow Up zijn we dit jaar een nieuwe kring begonnen.

Elke tweede dinsdag van de maand ontmoeten we elkaar bij iemand thuis. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar.

We behandelen eerst nog de laatste drie hoofdstukken van het boekje Vriendschap met God” van ds. L.M. Vreugdenhil. Daarna willen we een nieuw boekje uitzoeken.

De kring komt bijeen op D.V.: 12 januari, 9 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei.

Voor meer informatie, Jolanda van Ede, tel. 0318-572388, info@vanedekoeriers.nl.

Bijbelkring

Dit jaar gaan we de Kolossenzen brief met elkaar bestuderen aan de hand van het boekje “geloof, hoop en liefde”.

Wij komen 1 keer in de 3 weken bij elkaar op de maandagavond bij de kringleden thuis. We zijn met 10 personen en er is bij ons nog ruimte voor nieuwe kringleden.

Voor verdere informatie kunt u/jij contact opnemen met Drieka Bac, hcbac@live.nl/301162 of Gert Berkel, gberkel@planet.nl/631979.

Avondgebed

Het gebed wordt nogal eens vergeleken met de longen van een mens.
Nu is het met de longen zo dat ze wel gebruikt moeten worden, om als mens te kunnen functioneren, er moet ademgehaald worden.
Het gebed wordt ons door God zelf aangereikt om als mens en als gemeente naar Zijn wil te kunnen Leven. Men zou kunnen zeggen: ‘zonder bidden, geen zuurstof, geen Leven met God.

De leden van de gebedskring komen op maandagavond tweewekelijks bij elkaar.
De gebedskring is vrij toegankelijk en we vinden het fijn als mensen zich aansluiten bij de kring, al is het maar één of een enkele keer.
We streven ernaar om telkens bij een ander gemeentelid het gebedsuur te houden. Dit om eventuele onbekendheid of schroom weg te nemen.
We beginnen om 20.30 uur met het zingen van een aantal liederen uit op toonhoogte.
Vervolgens wordt er door één van de leden een korte overdenking gehouden. Hierna verzamelen we gebedspunten. Dit kan alles zijn wat ons op het hart ligt, persoonlijk, de familiekring, de gemeente en de wereld.
Vervolgens gaan we in gebed de kring rond en mag een ieder hardop zijn gebed uit spreken, maar dat hoeft niet. De gebedsleider kijkt of alle
gebedspunten aan de orde zijn geweest, waarna we gezamenlijk afsluiten met het Onze Vader.
Hierna zingen we nog een lied en rond 21.30 uur sluiten we af.

De datums en plaats van gebed staan telkens in het kerkblad.

Contactpersoon: Ina Hooijer tel. 574130; e-mail: ejhooijer@zonnet.nl