Kosovo – Nieuwsberichten

Mei 2021

Beste gemeenteleden,
Zoals in eerdere bijdragen vermeld, hakt de pandemie er ook in Kosovo behoorlijk in. Weliswaar is de strenge lockdown die een maand geleden nog gold opgeheven, de situatie blijft nog onverminderd zorgelijk en de noodhulp voor de allerarmsten dus cruciaal.
5 juni hopen we dan ook weer een BBQ-actie te houden om deze noodhulp te kunnen blijven bekostigen. Deze BBQ-drivethru zal weer in dezelfde stijl gaan als vorig jaar, toen we voor deze hulp eind augustus deze actie hielden. Versbereide broodjes worst, broodjes hamburger en/of saté met stokbrood, zijn dan bij Rehoboth weer af te halen.

Ook kwam van de gemeente ‘Way of Hope’ via Evangelist Loli het verzoek om een bijdrage voor de begeleiding van de zang. De muziekgroep zou graag een andere versterker met boxen willen hebben om het zingen goed te kunnen begeleiden. Hij vroeg hiervoor € 700 om dit aan te kunnen schaffen.
Zoals bekend is er zaterdag 22 mei een sing-in en tijdens deze sing-in zullen wij hier aandacht voor vragen. We hopen dat jullie via de QR-code of het bankrekeningnummer die tijdens de sing-in op het scherm verschijnen jullie gulle gift willen doen.

Zoals jullie zien willen we graag zowel de acute hulp als de voortgang van de eredienst van middelen voorzien. Kijk ook eens op onze website hervormdrenswoude.nl/kosovo. Hier vind u meer informatie over ons, het geven van giften en het worden van donateur. We hopen hierbij op jullie onmisbare steun!
Dus zet in jullie agenda:
22 mei: sing-in met collecte voor de begeleiding van de zang.
5 juni: BBQ-drivethru bij Rehoboth, hierover in de volgende bijdrage meer.

Tot dan!

Hartelijke groet,

Commissie HHH

Maart 2021

Hierbij een update van de situatie in Gjakova, de stad waar de Gemeente ‘Way of Hope’ is gevestigd.
De overstromingen door de overvloedige regenval hebben veel schade aangericht, bruggen en huizen, of liever gezegd hutten, zijn weggespoeld. Het dramatische in deze situaties is dat de allerarmsten de dupe zijn omdat zij op de laagst gelegen gedeelten van de stad wonen. Zij zijn dus het weinige wat ze bezitten dus ook nog kwijt. Evangelist Loli heeft met de € 500 die hij vanuit onze gemeente gekregen een aantal gezinnen in de ergste nood voorzien.

De voedselhulp gaat voorlopig nog door. Samen met onze zustergemeente in Ochten doneren we maandelijks € 1000. Ook vanuit een Duitse Gemeente in Albanië, waarmee Loli warme banden onderhoudt, zijn er 40 extra voedselpakketten geleverd. We zijn blij en dankbaar met deze hulp uit -voor ons- onverwachte hoek.

Ook in deze sombere tijd gebeuren er prachtige dingen, ook daar in de Gemeente. Loli vertelde vol enthousiasme over een vrouw Albana, die haar hart aan de Here Jezus heeft gegeven. Dit had nogal wat voeten in de aarde, omdat ze vanuit het moslimgeloof komt. Albana is de vrouw van Adriatik, die de Bijbelschool volgt, samen met Albert. Een 2 jarige studie die we financieel ondersteunen. We kunnen ons wel indenken wat dit ook voor Adriatik betekent. Machtig om zo te horen hoe onze Heer altijd doorgaat; en misschien juist nu wel, als de nood hoog is.

Ook Jolanda, een vrouw vol van de liefde van onze Heer, volgt een 1 jarige studie aan de Bijbelschool. We hebben speciaal voor haar vanuit de Gemeente en via een collecte geld gekregen om deze studie te ondersteunen en hebben het geld inmiddels overgemaakt.

Op D.v. zaterdag 27 maart willen we een haantjepik-actie houden t.b.v. de noodhulp in Kosovo. We hebben dan op het dorpsplein een kraam staan waar we deze lekkernij willen gaan verkopen.

Als we dit zo schrijven of bekijken op hervormdrenswoude.nl/kosovo, bekruipt ons het gevoel alsof wat wij financieel kunnen doen om verschillende dingen daar mogelijk te maken, gewoon gerealiseerd kan worden. We hebben nog telkens genoeg gekregen om verschillende projecten te ondersteunen. De meeste van ons komen niets tekort en we geven dan ook van onze overvloed. Toch beseffen we dat al het geven en ontvangen uiteindelijk vruchteloos is zonder gebed. We weten vaak niet hoe onze God en Vader ons en ons geld wil gebruiken, maar als het met bidden samengaat, dan mogen we weten dat het op een of andere manier de gever en de ontvanger ten goede zal werken. Dat is nog eens rijker worden van geven.