Geloofsopvoeding

De christelijke opvoeding van de kinderen in de gemeente is van groot belang. Om dit belang naar de ouders toe over te dragen worden de ouders uitgenodigd om deel te nemen aan 3 avonden rond de doop van hun kind(eren), waarin de doop en het belang van geloofsopvoeding vanuit deze doop centraal staan.
Deze doopcatechese vindt in de regel plaats telkens als er 6 ouderparen gedoopt hebben of waarvan bekend is dat ze willen gaan dopen. Op de laatste avond worden de ouders uitgenodigd zich aan te sluiten bij een kring geloofsopvoeding.

Kringen geloofsopvoeding

Er zijn op dit moment 3 kringen geloofsopvoeding.
Deze kringen bestaan uit ouders die een kind of meerder kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie hebben waar desbetreffende kring zich op richt. Elke leeftijd heeft zijn eigen specifieke ‘uitdagingen’ in de (geloofs)opvoeding, waarin we elkaar kunnen ondersteunen.

Hieronder volgt een globale indeling naar leeftijd:

Salomo – Geloofsopvoedingskring (0-4 jaar)

Je bent christen en je wilt jouw kind gelovig opvoeden. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe bid je met kinderen? Wat kun je bespreken met jouw peuter of kleuter? Met elkaar gaan we op zoek naar antwoorden op die vragen en ontdekken wat de Bijbel zegt over opvoeden. Geloofsopvoeding, je hoeft het niet alleen te doen. We ontmoeten elkaar ongeveer 7 keer tijdens het winterseizoen, steeds op de laatste dinsdag van de maand. We starten in september.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gerina van de Brink, gerinatop88@hotmail.com, 0649028310
Of Neline den Boer, nelinevanegdom@hotmail.com, 0640297124

Kring Joy ( kring geloofsopvoeding van 4-12 jaar)

Doel is jonge ouders te helpen bij de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Aan de hand van het boekje van de HGJB ‘Voorleven’ (8-11 jaar) gaan we met elkaar in gesprek over opvoeden en geloven. We leren van de Bijbel en van elkaar.
Tijdens de periode van het winterwerk komt deze kring maandelijks bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. Dat wisselt dus. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Als jaarafsluiting organiseren we een gezellige middag, zodat de ouders ook elkaar als ouders bezig zien en elkaars kinderen leren kennen.Contactpersoon: Marry Verkerk. Tel. 0343-481951 of 06-54990110; marryverkerk@gmail.com

Opvoedingskring (tieners)

Samen leren en ontdekken wat Gods plan is in ons leven en in de opvoeding van onze tieners.
We gaan verder met het boek ‘Kansrijke jaren’ van dr. Tripp. In dit boek gaat het bij opvoeden niet in de eerste plaats om hoe onze kinderen eruitzien of hoe goed ze op school presteren. Het gaat erom of ze een hart voor God hebben.

De eerste avond zal gehouden worden op dinsdag 22 september 2015, 20.00 u bij Fam. Struijk, De Kweek 14.
De voorlopige planning voor dit seizoen is: 27 oktober, 24 november, 5 januari, 9 februari, 15 maart en 12 april DV.

Info: liesbeth.struijk@filternet.nl
telefoon: 0318 574034