Morgendienst

Op 12 augustus 2018 om 09:30, spreker: Ds. A. Jonkman, Veenendaal

Lezing: Johannes 4 : 4 t/m 30, 39 t/m 42
Tekst: Johannes 4 : 28a

Psalm 63 : 1
Psalm 36 : 2, 3
Psalm 84 : 6
Psalm 65 : 2, 3, 7
Weerklank 205
Gebed des Heeren : 2, 3