Morgendienst

Op 05 augustus 2018 om 09:30, spreker: Prop. L. Schouten, Vierhouten

Lezing: Markus 10 : 45 t/m 52
Tekst: Markus 10 : 46

Jezus en de blinde Bartimeus
1. Een roepende Bartimeus
2. Een geroepen Bartimeus
3. Een volgende Bartimeus

Psalm 43 : 3
Psalm 86 : 3, 4
Psalm 130 : 2
Psalm 146 : 3, 5, 6
Psalm 73 : 12
Psalm 3 : 2