Morgendienst

Op 22 april 2018 om 09:30, spreker: Ds. H.J. Donken

Kompasdienst

Lezing en Tekst: Johannes 13 : 31 t/m 14 : 6

Lied: Dit is de dag
Psalm 65 : 1, 3
Psalm 146 : 3
Psalm 87 : 1, 3, 4
Lied: Alles is gereed in het Vaderhuis
Lied: ’k Stel mijn vertrouwen