Morgendienst

Op 30 juni 2019 om 09:30, spreker: Ds. B.J. Ouwehand, Andel

Lezing: 2 Kronieken 30 : 1 t/m 14
Tekst: 2 Kronieken 30 : 8

Geef de HEERE de hand
1. De uitnodiging verstuurd
2. Een oproep tot bekering
3. Verbondsvernieuwing

Psalm 84 : 6
Psalm 100 : 2, 3
Weerklank 199 : 1, 2, 4
Psalm 119 : 17
Psalm 130 : 2, 3
Psalm 118 : 1
Psalm 147 : 6, 7