Morgendienst

Op 29 november 2020 om 09:30, spreker: Ds. A. Schroten

1ste Adventzondag

Lezing: Mattheüs 1 : 1 t/m 17; Romeinen 15 : 8 t/m 13
Tekst: Romeinen 15 : 13

Weerklank 114 : 1
Psalm 134 : 3
Psalm 117
Weerklank 19 : 2, 7
Lofzang van Zacharia: 1, 2