Morgendienst

Op 01 januari 2020 om 10:00, spreker: Ds. A. Schroten

Nieuwjaarsdag

Lezing: Filippenzen 4 : 4 t/m 9
Tekst: Filippenzen 4 : 8

Weerklank 351 : 2
Psalm 91 : 1
Psalm 15 : 1, 2, 3, 5
Weerklank 76 : 1, 2, 4
Psalm 134 : 2, 3