Avonddienst

Op 05 augustus 2018 om 18:30, spreker: Ds. P. Molenaar, Barneveld

Lezing: Handelingen 8: 1 t/m 12
Tekst: Handelingen 8 : 5b

En predikte hun Christus

1. De aanleiding
2. De inhoud
3. De uitwerking

Psalm 98 : 4
Psalm 108 : 1, 2
Psalm 105 : 1
Psalm 118 : 11, 14
Weerklank 438 : 1, 2, 3
Psalm 68 : 16