Avonddienst

Op 18 juni 2017 om 18:30, spreker: Ds. H.J. Donken

Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Lezing: Openbaring 3 : 14 t/m 22; Romeinen 8 : 31 t/m 39
Tekst: Openbaring 3 : 21a

Psalm 43 : 4
Psalm 103 : 1, 5
Psalm 118 : 1, 7, 14
Psalm 37 : 19, 20
Psalm 89 : 8
Psalm 33 : 10