Avonddienst

Op 11 juni 2017 om 18:30, spreker: Ds. A.C. de Kruijf, Haaften

Lezing : Romeinen 8 : 1 t/m 17
Tekst : Romeinen 8 : 13

Psalm 3 : 2, 3
Gebed des Heeren : 3, 8, 9
Psalm 138 : 2
Psalm 18 : 9, 10
Psalm 143 : 9, 10, 11
Psalm 68 : 10