Avonddienst

Op 10 februari 2019 om 18:30, spreker: Ds. J. Domburg, Aalst

Lezing: Markus 1 : 1, 14, 15, 45 t/m 2 : 12
Tekst: Markus 2 : 1 t/m 12

1. Jezus vergeeft de zonden
2. Jezus kent het hart
3. Jezus is de Zoon des mensen

Psalm 103 : 1
Psalm 65 : 1, 2, 3
Psalm 32 : 4, 6
Psalm 42 : 1, 5
Psalm 100 : 1, 2, 4
Weerklank 489 : 1, 2, 4