Avonddienst

Op 06 januari 2019 om 18:30, spreker: Prop. A.M. van Mourik, Driebergen

Lezing: Jesaja 45 : 14 t/m 29
Tekst: Jesaja 45 : 15

De Verborgene openbaart Zich
1. God houdt Zich verborgen
2. God openbaart Zich
3. God verheerlijkt Zich

Psalm 25 : 7
Psalm 77 : 1, 2
Psalm 97 : 4
Psalm 77 : 7, 8
Psalm 115 : 2, 8
Weerklank 21