Mededelingen – Kerkenraad

Over de mededelingen

Hieronder vindt u alle berichtgeving over kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten in verband met het coronavirus. Omdat de ontwikkelingen rond de verspreiding zich van dag tot dag ontwikkelen kan voor volgende week een andere keuze worden gemaakt. Houd deze pagina dus in de gaten voor de meest actuele situatie.

Scriba H.H. Kieskamp, namens het moderamen en de kerkenraad.

26 september 2021 - Berichtgeving 6

Aanwezigheid kerkdienst in de Koepelkerk
MET INGANG VAN 3 OKTOBER 2021 IS AANMELDEN VOOR DE KERKDIENST NIET MEER NODIG

In de kerk zijn zitplekken mét en zónder onderlinge afstand. We doen dat zodat iedereen zich veilig kan voelen om weer naar de kerk te komen; eerst met veel plekken voor ‘afstandhouders’, later naar meer plekken ‘als vanouds’.
Er zijn 3 scenario’s die kunnen wijzigen op redelijk korte termijn, afhankelijk van omstandigheden.

Scenario-1 – We beginnen met een scenario met ⅔ plekken met afstand en ⅓ zonder afstand. We gaan de zijbanken en -ruimten gebruiken met banken om-en-om. De mensen in de bank bepalen samen hoeveel onderlinge afstand tussen huishouden ze houden (0, 1 of 2 zitplekken). Het middenschip wordt gebruikt als vanouds.
U kiest zelf of u ‘als vanouds’ in het middenblok wilt zitten, of toch liever nog ‘met afstand’ in de zijblokken.

Scenario-2 – Wanneer de groep die onderlinge afstand houden ‘niet nodig vind’ of niet wil houden, groter is dan het aantal ‘afstand-houders’, dan kan de verhouding in de kerkzaal worden omgedraaid: ⅓ ‘met afstand’ houden (in het middenschip) en ⅔ ‘als vanouds’ (in de zijbanken en -ruimten).

Scenario-3 – Het laatste scenario is dat de kerkzaal weer geheel wordt gebruikt ‘als vanouds’ en dat gemeenteleden die afstand willen houden naar de grote zaal van Rehoboth gaan, die zal worden ingericht met zitplekken met onderlinge afstand.

In alle drie scenario’s is er geen aanmelding meer nodig en is gebouw Rehoboth ‘overloop’ wanneer het aantal beschikbare zitplekken in de kerk vol is.

Bij het binnenkomen gebruiken we voorlopig nog alleen de hoofdingang aan de kasteelzijde, bij het verlaten hanteren we de bekende volgorde – eerst boszijde, dan dorpzijde – maar kan ook de uitgang achter de kansel worden gebruikt voor de voorste blokken en banken.
Gun elkaar ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand.

17 december 2020 - Berichtgeving 5

Berichtgeving 5 over kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten in verband met het coronavirus
Download de PDF hier.

5 oktober 2020 - Berichtgeving 4

Berichtgeving 4 over kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten in verband met het coronavirus
De overheid heeft zojuist (5-okt) extra beperkingen afgekondigd voor de kerken waardoor we ook beperkt worden tot 30 en het (mee-)zingen wordt sterk afgeraden. Met directe ingang !

16 mei 2020 - Berichtgeving 3

Berichtgeving 3 over kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten in verband met het coronavirus
Download de PDF hier.

26 maart 2020 - Berichtgeving 2

Berichtgeving 2 over kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten in verband met het coronavirus
Download de PDF hier.

13 maart 2020 - Berichtgeving 1

Berichtgeving 1 over kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten in verband met het coronavirus
Download de PDF hier.