Mededelingen – Kerkenraad

Over de mededelingen

Hieronder vindt u alle berichtgeving over kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten in verband met het coronavirus. Omdat de ontwikkelingen rond de verspreiding zich van dag tot dag ontwikkelen kan voor volgende week een andere keuze worden gemaakt. Houd deze pagina dus in de gaten voor de meest actuele situatie.

Scriba H.H. Kieskamp, namens het moderamen en de kerkenraad.

17 februari 2022 - Berichtgeving 10

Doordat de regering zo goed als alle beperkingen heeft ingetrokken zullen ook bij ons in de kerkelijke gemeente geen beperkingen meer van toepassing zijn met ingang van zondag 27 februari 2022.
Alle activiteiten en het kringwerk mogen weer als vanouds gaan functioneren.
Alle plaatsen in de Koepelkerk zullen ook weer gebruikt gaan worden. Voor de mensen die zich kwetsbaar voelen en voor hen die nog een veilige afstand willen hanteren zal Rehoboth de komende tijd nog beschikbaar blijven met zitplekken op 1,5 meter.
Omdat het geven van handen nog wordt ontraden zal het collecteren middels het doorgeven van collectezakken nog niet weer worden ingevoerd; dat blijven we in eerste instantie nog bij de uitgang doen.
We hopen op een volledig herstel van de betrokkenheid en deelname in en door de gemeente.

15 januari 2022 - Berichtgeving 9

Naar aanleiding van de laatste persconferentie heeft de kerkenraad op zijn vergadering van 15 januari het volgende besloten:

  • Met ingang van 16 januari 2022 beginnen alle avonddiensten weer om half zeven.
    Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Voor de morgendiensten blijven we een helft van de gemeente nodigen. De betrokken wijken worden afgekondigd en staan vermeld in het kerkblad.
  • Ook blijven we bij het systeem van vrije aanloop (dus zonder aanmeldingen). Maar: Kerkdiensten mogen door méér gemeenteleden bezocht worden: in de Koepelkerk mogen 75 personen, waarbij kinderen tot 13 jaar niet meetellen. Rehoboth is beschikbaar voor overloop.
  • Omdat we de afgelopen tijd merkten dat er altijd voldoende plekken beschikbaar bleven en Rehoboth soms zelfs niet werd gebruikt, willen we u van harte oproepen om weer váker naar de kerk te komen. We denken daarbij in het bijzonder ook aan jonge ouders, die ‘s morgens hun kinderen naar de oppas kunnen brengen.
  • Met ingang van maandag 17 januari 2022 is al het Jeugdwerk weer van start gegaan. Alle kinderen zijn dus weer welkom op de clubs; en vanaf 23 januari ook weer op de zondagsschool.
  • Alle Catechisaties zijn weer begonnen met ingang van 17 januari 2022.
  • Ook pastorale bezoeken mogen weer worden afgelegd, maar uiteraard nemen de wijkouderlingen en predikanten daarvoor contact met u op.
  • Het kringwerk voor volwassenen begint echter nog niét! Al het reguliere kringwerk wordt opgeschort tot de volgende persconferentie van 25 januari 2022. Daarom is er woensdag 19 januari 2022 ook géén Back to the Bible.