Laatste berichten

24-maart-2020 – 15u00
Niet alleen
Voor alle hulpvragen die worden ingediend op www.nietalleen.nl heeft de Diaconie de coördinatie bij Jannis van de Hoef neergelegd. Hij zal de vragen doorsturen naar de vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Het is hartverwarmend te zien dat veel mensen zich aanmelden om hulp te bieden.
Mensen uit onze gemeente die hulp willen hebben hoeven dat niet via de website van www.nietalleen.nl (of het landelijke nummer 0800 1322) te vragen, maar kunnen dat ook rechtstreeks doen door een e-mail te sturen aan . Die hulpvraag mag iets praktisch zijn zoals boodschappen doen, maar ook wanneer u bijvoorbeeld graag even met iemand wilt praten. Mensen die geen internet of e-mail hebben mogen Jannis ook bellen op 0627 176 550.

20-maart-2020 – 15u00
Vanwege de omstandigheden ligt ook het pastoraat en bezoekwerk grotendeels stil. Indien gewenst en altijd na overleg kan er bij ziekte, rouw of crisis een bezoek plaatsvinden, maar de hoofdlijn is dat ook onze drie pastores en onze wijkouderlingen – vanuit zorg voor u – contacten vermijden en daarom geen bezoeken afleggen. Wij blijven echter overdenken op welke wijze we elkaar het beste kunnen dienen en kunnen zoeken. Misschien leggen we wel telefonisch contact; en ook van uw kant is telefonisch contact natuurlijk altijd mogelijk. (tekst aangepast op 21-mrt)